Trwa rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170. W budynku zlokalizowane będą pomieszczenia biurowe oraz pomocnicze dla potrzeb administracji samorządowej.

Forma architektoniczna dwubryłowego obiektu, składającego się z części istniejącej (południowej) i budowanej (północnej), będzie typowa dla obiektów administracyjnych. Swoimi gabarytami trzykondygnacyjny budynek będzie harmonizował się z otoczeniem. W części przebudowywanej budynku (południowej) program użytkowy pozostanie bez większych zmian. W części dobudowanej (północnej) na kondygnacjach naziemnych zlokalizowane będą pomieszczenia biurowe, pomocnicze oraz higieniczno-sanitarne. W kondygnacji podziemnej – pomieszczenia gospodarcze i archiwum. Wszystkie kondygnacje połączone będą ze sobą klatką schodową i dźwigiem osobowym.

Obiekt (w części nowobudowanej) został zaprojektowany w sposób zapewniający możliwość korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Powierzchnia użytkowa nowobudowanej części budynku ma wynieść ponad 1200 m2, a powierzchnia użytkowa całości dwubryłowego obiektu ponad 2 230 m2. Budynek będzie energooszczędny, planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych. Inwestycja otrzymała bezzwrotne wparcie w wysokości 5 100 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych.

Info i foto: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu