Od dnia 2 marca 2020 roku w Gminie Szydłowiec ruszyła rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klasy VII z oddziałami dwujęzycznymi na rok szkolny 2020/2021. Termin składania wniosków od 2 do 13 marca 2020r.

Rekrutacja będzie prowadzona do:

1) publicznych przedszkoli:

Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu, ul.Wschodnia 7;

Przedszkola Samorządowego nr 2 ,,Mali Odkrywcy’’ z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, ul. Staszica 3a.

2) oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych:

Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19;

Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57;

Publicznej Szkole Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Majdowie;

Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku;

Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej.

3) klasy VII z oddziałami dwujęzycznymi publicznych szkół podstawowych:
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji m.in. terminów, wymaganych dokumentów, kryteriów itp., można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec www.bip.szydlowiec.pl (zakładka Oświata), a także u dyrektorów powyższych placówek.