Około 120 uczniów z dwóch szydłowieckich szkół średnich rozpocznie dziś maturalne zmagania od egzaminu z języka polskiego.

Zarówno Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza jak i Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza są przygotowane do tego, aby przeprowadzić egzamin maturalny w specjalny, bezpieczny sposób z powodu epidemii koronawirusa.

Zachowane będą wszelkie środki ostrożności. Członkowie komisji oraz maturzyści będą musieli przystąpić do egzaminu w maseczkach ochronnych, przygotowany został również płyn do dezynfekcji, będą również przyłbice i rękawiczki.

W „Sienkiewiczu” maturzyści egzamin będą pisać w sali gimnastycznej i w świetlicy, tak aby zachowane zostały odpowiednie odległości. Do obu pomieszczeń są osobne wejścia co z pewnością poprawi bezpieczeństwo. W KOP-ie maturzyści będą rozsadzeniu w kilku salach, również dla poprawy bezpieczeństwa. Sale egzaminacyjne przygotowano według zasad i norm bezpieczeństwa – są zdezynfekowane, zaplombowane – czekają na uczniów i  rozpoczęcie egzaminu.

Dla szydłowieckich maturzystów godziną rozpoczęcia egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym jest 9:00 lub 9:30. Ta dozwolona w tym roku praktyka, ma na celu zminimalizowani gromadzenia się uczniów przybywających do szkoły i ułatwi zachowanie dystansu społecznego i przestrzeganie reżimu sanitarnego.

W tym roku nie będzie przeprowadzanych obowiązkowych egzaminów ustnych. Wyjątkiem są zdający, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Jak wspomnieliśmy wyżej maturalny maraton rozpoczyna się egzaminem z języka polskiego. Jutro matematyka, a w środę język angielski. Po przerwie świątecznej matury powrócą w poniedziałek 15 czerwca i potrwają do 29 czerwca.

Wszystkim maturzystom szydłowieckich szkół, oraz tym, którzy pochodzą z powiatu szydłowieckiego, ale maturę zdają w szkołach poza Szydłowcem, życzymy powodzenia na egzaminie dojrzałości! Bądźcie zadowoleni!