We wtorek 17 września w Regionalnym Centrum Biblioteczno – Multimedialnym odbyło się spotkanie w którym udział wzięli Marek Koniarczyk – przewodniczący Rady Miejskiej oraz osoby na co dzień jeżdżące na rowerach i są zainteresowane budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Szydłowiec. 

W spotkaniu udział wzięło około 10 osób, a dyskusja była rzeczowa, merytoryczna i jak mówią sami zainteresowani dająca nadzieję na budowę tras rowerowych na terenie gminy, o czym zresztą napisali na facebooku:

Dziś zobaczyliśmy potencjał współpracy z włodarzami w temacie budowy tras rowerowych. Jest zrozumienie i istoty tematu budowy ścieżek i tras rowerowych. Pojawiły się śmiałe i ambitne plany. Mamy wrażenie, że cel tego spotkania został osiągnięty. Ustaliliśmy co i w jakiej kolejności należałoby zrobić aby w optymalny sposób wykorzystać zasoby i finanse do stworzenia bazy pod budowę repozytorium tras rowerowych. Przyjęliśmy propozycję stworzenia jednej trasy jako wyjście i na nim skoncentrujemy nasze wysiłki – poinformowali rowerzyści

Uczestnicy spotkania postawili sobie za cel, złożenie wniosków budżetowych na kwotę 1,5 miliona złotych na budowę tras rowerowych. Oczywiście wszystko musi zostać ustalone i dobrze omówione, co i jak powinno zostać wykonane w ramach takiego budżetu.

Najważniejsze zadania jakie powinny zostać wykonane na start to według uczestników spotkania:

  • wyznaczenie standardów jakości i sposobu budowania ścieżek rowerowych,
  • ustalenie i wyznaczenie obecnych tras rowerowych,
  • stworzenie planu rozwoju obecnych ścieżek rowerowych

Na spotkaniu poruszone zostały jeszcze takie tematy jak: zebranie praktycznej wiedzy o tym gdzie jesteśmy jeżeli chodzi o trasy rowerowe, zebranie wymagań na trasy rowerowe czyli czym są i jakie wymogi są do spełnienia, spotkania z wójtami ościennych gmin w celu zderzenia wiedzy i wizji na trasy rowerowe, spotkanie z przyszłymi posłami w celu omówienia ich wizji na turystykę rowerowo – pieszą

Bardzo ważnym aspektem może być zorganizowanie spotkania z zarządzającymi projektem Green Velo (szlak rowerowy prowadzący przez 5 województw). Szlak ten jedną ze swoich tras ma dosyć blisko Szydłowca bo w Niekłaniu, pociągnięcie go w stronę Szydłowca otwiera przed naszą gminą szerokie perspektywy dotyczące tras i szlaków rowerowych. Moglibyśmy być prekursorem jeżeli chodzi o Green Velo w województwie mazowieckim. Aby tak się jednak stało musi zostać spełnionych szereg punktów.

Samo rozpoczęcie dyskusji na ten temat już naprawa optymizmem, aby jednak nie skończyło się tylko na dyskusji potrzebne będą konkretne działania o których z pewnością dowiemy się na kolejnym spotkaniu, które zaplanowane zostało jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w październiku.