Rozpoczęły się prace związane z dostosowaniem siedziby Gminnego Żłobka w Mirowie Starym.

Przetarg na roboty budowlano adaptacyjne wygrała Firma Budowlano – Usługowa „WIATROBUD II” z Radomia za kwotę 855 577,75 zł.

W harmonogramie prac przewidziano m.in. rozbudowę kubatury budynku, wymianę dachu, roboty wykończeniowe oraz instalacyjne. Zakończenie robót przewidziano na 30.06.2020 r. W przyszłości obiekt zostanie kompleksowo wyposażony, a obok budynku powstanie plac zabaw dla maluchów.

Żłobek Gminny w Mirowie rozpocznie działalność od 1 września 2020 roku i docelowo ma pomieścić szesnaścioro dzieci w wieku do lat trzech.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach programu Maluch + w kwocie 528 tys. zł. oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 800 tys. zł.