Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Radomiu, ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o historii i kulturze Ziemi Radomskiej oraz rozbudzenie zainteresowania regionem. W tym roku było to upowszechnianie walorów Szydłowca.

Patronat nad XVI Regionalnym Konkursem Wiedzy o Kulturze Ziemi Radomskiej objęli: Prezydent Radomia, Starostwo Powiatowe w Radomiu, Burmistrz Szydłowca, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu oraz Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.

Konkurs składał się z trzech etapów.W I etapie, który odbył się w kwietniu w Zespole Szkół Hotelarskich i Spożywczych w Radomiu, uczniowie rozwiązywali test wiedzy o kulturze regionu radomskiego. Ze zgłoszonych 24 drużyn do półfinału zakwalifikowało się 12.II etap miał miejsce w maju w Szydłowcu. Uczestnicy w towarzystwie przewodnika Tomasza Jakubowskiego spędzili na zwiedzaniu miasta kilka godzin, obejrzeli najciekawsze miejsca w mieście i wysłuchali związanej z nimi historii. Wycieczka po Szydłowcu połączona była z zadaniami terenowymi. Najlepszych 5 drużyn weszło do ścisłego finału. Wspólne pieczenie kiełbasek na terenie Zespołu Szkół im. KOP zakończyło ten etap konkursu.

Podczas ostatniego, III etapu, który odbył się również w Szydłowcu w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych przedstawiciele szkół rozwiązywali quiz wiedzy o Radomiu, regionie radomskim i Szydłowcu oraz przedstawiali przygotowaną prezentację.

Jury w składzie:

· Elżbieta Zawodnik – Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Radomiu,

· Dr Aneta Oborny – Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

· Marzena Pudzianowska – nauczyciel ZS im. KOP w Szydłowcu,

· Tomasz Jakubowski – z Miejskiej Informacji Turystycznej w Szydłowcu

Wyłoniło zwycięzców tegorocznej edycji konkursu.

I miejsce – drużyna z II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu,

II miejsce – drużyna z Publicznego Gimnazjum NR 13 w Radomiu

III miejsce – drużyna z III LO im. Płk Dionizego Czachowskiego w Radomiu.

Wręczenia nagród dokonali:

· Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki

· Pan Adam Włoskiewicz – Wicestarosta Szydłowiecki

· Pani Dorota Nowak – Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.

W imieniu organizatorów przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddział w Radomiu pani Mariola Pacholec podziękowała Burmistrzowi Szydłowca Arturowi Ludwowi oraz Staroście Szydłowieckiemu Włodzimierzowi Górlickiemu za ufundowanie nagród dla finalistów konkursu, Dyrektor Anecie Oborny z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych oraz Dyrektor Marii Michajłow z ZS im. KOP za gościnę uczestników konkursu a także nauczycielkom Marioli Niewoli i Marzenie Pudzianowskiej za zaangażowanie w organizację konkursu.

Fotoreportaż