Osoby niepełnosprawne mają swoje „koła” zrzeszające osoby z podobnymi problemami. Nie wchodzą w interakcje z pełnosprawnymi. Projekt ma zadać trudne pytania o przyczyny tej sytuacji i tym samym pokazać istnienie niedostrzegalnych barier, które pokonać muszą niepełnosprawni ale też osoby określane jako „pełnosprawne”.

Chcemy aktywizować osoby niepełnosprawne, które są „niewidoczne” w Szydłowcu. Nie angażują się w życie społeczne, kulturalne. Mamy poczucie, że się izolują. Chcemy dowiedzieć się dlaczego. Chcemy by niepełnosprawni poczuli się pełnoprawnymi mieszkańcami miasta. Wspólne warsztaty stworzą narzędzia do tego, by osoby pełnosprawne i niepełnosprawne zabrały głos w dyskusji na temat naszego miasta – Szydłowca.

Większość zajęć, a także zakończenie projektu zostanie zrealizowane w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym, nowoczesnym budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Centrum jest jednostką Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu Zamek – partnera projektu. 

Projekt JesteśMY zakłada dwa etapy realizacji:

Etap warsztatowy

1. Warsztaty artystyczne, plastyczno-teatralne dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych

Efektem działań warsztatowych będą wlepki z grafiką powstałą podczas zajęć oraz film/spektakl.

Działania artystyczne rozpoczną zajęcia z cyklu TO JA, czyli graficzne zabawy z przedstawieniem się, następnie cykl TO MY, czyli grupowa opowieść graficzna o byciu razem, oraz część JesteśMY, czyli tworzenie graficznych komunikatów dialogu.

Spektakl/film natomiast powstanie na bazie scenariusza zainspirowanego wspólnym przebywaniem i wzajemnym poznawaniem. Założeniem prowadzącej zajęcia jest stworzenie formy parateatralnej skupiającej się na abstrakcyjnej bazie poznania i odczuwania siebie i siebie nawzajem.

2. Warsztaty zogniskowane wokół problematyki przestrzeni miejskiej

Wspólne wyjścia w miasto, na pieszo, o kulach, na wózkach, z zawiązanymi oczami. Wspólne wycieczki osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Osoby pełnosprawne wejdą w rolę osób niepełnosprawnych. Wsiądą na wózki, zawiążą sobie oczy, zamkną uszy. W ten sposób będziemy eksplorować nasze miasto.

Po serii warsztatów o tematyce miejskiej powstanie mapa miejsc „do poprawki”. Zaznaczymy na niej miejsca, które są utrapieniem dla osób niepełnosprawnych. Zaznaczymy też miejsca przyjazne dla osób niepełnosprawnych, tak, żeby wskazać też dobre praktyki. Wycieczki nie będą prowadzić tylko ulicami miasta. Zajrzymy też do instytucji publicznych, firm, sklepów. Jak osoba z ograniczoną sprawnością ruchową dostanie się do urzędu na drugie piętro? Jak osoba głuchoniema zamówi 10 plasterków sera w spożywczym? Jak osoba niewidoma pokona szydłowieckie ulice chcąc pójść np. do parku?

W ramach tego etapu projektu powstaną też artystyczne zdjęcia szydłowieckich barier architektonicznych. Do wykonania fotografii zaprosiliśmy Patrycję Dołowy oraz Tytusa Szabelskiego, a także dwóch fotografów z Szydłowca Wiesława Wismonta i Adriana Sadzę. Efektem będzie wystawa, którą przygotują uczestnicy projektu.

Dodatkowo te miejsca zostaną oznaczone na mapie Szydłowca. Mapa zostanie wydrukowana w formie wielkoformatowej w taki sposób, by stać się bazą do dalszej symbolicznej „ingerencji” w przestrzeń i oznaczania na niej miejsc przyjaznych a także tych „wymagających poprawki”. Mapa wydrukowana na piance dostępna będzie dla mieszkańców, którzy będą mogli zaznaczać na mapie miejsca przyjazne i „do poprawki”.

Na zakończenie

Podsumowaniem projektu będzie wystawa, na której zaprezentujemy mapę Szydłowca z zaznaczonymi miejscami „do poprawki”, a także miejscami przyjaznymi. Artystyczne fotografie miejsc w Szydłowcu będą początkiem dyskusji o miejscu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie szydłowieckim.

Odbędzie się też spotkanie z „gwiazdą” – osobą niepełnosprawną, która jest pozytywnym przykładem, jak przejść przez życie będąc ograniczonym ruchowo. Zaprosiliśmy na spotkanie Pana Marka Sołtysa. Poddamy dyskusji , weźmiemy pod lupę nasze miasto, podczas debaty, dotyczącej miejsca osób niepełnosprawnych w Szydłowcu.

{phocagallery view=category|categoryid=244|limitstart=0|limitcount=12|imageordering=5}

Organizatorzy JesteśMY:  Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT oraz Stowarzyszenie im.S.Brzozowskiego Krytyka Polityczna.

Partnerzy: Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu ZAMEK oraz Powiat Szydłowiecki. dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 

Patronat medialny: www.naszszydlowiec.pl