Samorząd uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szydłowcu przeprowadził akcję charytatywną na rzecz organizacji „Wolontariacki Ruch w Kijowie”. Dzięki zaangażowaniu uczniów, którzy w swojej szkole przygotowali kiermasz z galaretkami, udało się zebrać kwotę ponad 1200 złotych oraz 11 000 hrywien.

Środki te zostały przekazane bezpośrednio do organizacji, która przeznaczy je na zakup niezbędnych materiałów medycznych dla żołnierzy w Kijowie, takich jak bandaże i leki, oraz zestawy „suchy prysznic” dla żołnierzy w Bachmucie. Część zebranych pieniędzy została także przeznaczona na zakup Celownika.

Kiermasz szkolny, odbył się w czwartek, 11 maja w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 w Szydłowcu przy ulicy Wschodniej. Dzięki sprzedaży pysznych galaretek, ciastek i innych słodyczy udało się zebrać znaczną sumę pieniędzy, która teraz pomoże potrzebującym. Za organizację tego wydarzenia odpowiedzialni byli członkowie Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Kamila Sadownik i Janina Sadownik, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszu.

Nie możemy zapomnieć również o ważnym wkładzie rodziców dzieci ukraińskich, które uczęszczają do szkoły w Szydłowcu i ich pomoc w przygotowaniu słodyczy na kiermasz.

To dzięki ich zaangażowaniu oraz hojności wszystkich darczyńców udało się zrealizować cel tej charytatywnej akcji.

Info i foto: