W poniedziałek 19 listopada odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu. Sesję do momentu wyboru nowego przewodniczącego prowadził najstarszy na ten moment radny powiatowy czyli Piotr Kornatowski. 

Następnie rozpoczęły się głosowania tajne, nad którymi czuwała powołana komisja skrutacyjna w składzie: Agnieszka Sobutka – Klepaczewska, Cezary Sierawski i Marek Sokołowski.

Pierwszy wybór dotyczył wyboru nowego przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Roman Woźniak.

Następnie wybrano starostę szydłowieckiego, którym ponownie został Włodzimierz Górlicki, natomiast wicestarostą Anita Gołosz.

W skład Zarządu Powiatu wybrani zostali radni: Barbara Majewska, Krzysztof Rejczak i Karol Siebyła.

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali radni: Robert Górlicki i Dariusz Mamla.

Od tej kadencji wszystkie sesje powiatowe będą transmitowane na żywo. Poniżej zapis pierwszej sesji:

A także wszystkie nasze publikacje na facebooku, które zamieściliśmy w poniedziałek: