Sejmik zdecydował o przekazaniu dotacji w wysokości 800 tys. zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu”. 

Długość przebudowanej trasy to łącznie 500 m. Stanowi ona odcinek drogi gminnej łączącej się z drogą wojewódzką nr 727, która od strony zachodniej prowadzi z Szydłowca do Przysuchy, a od strony wschodniej do drogi ekspresowej S7 relacji Warszawa–Kraków. Przesłanką przemawiającą za udzieleniem pomocy finansowej jest fakt, że przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu swoją siedzibę ma Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, które jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. Natomiast przy ulicy Kąpielowej jest nowo budowana siedziba Muzeum, która ma spełniać funkcję administracyjno-usługową.

Pomoc finansowa pokryje w całości wartość robót budowlanych, tj. kwotę 800 tys. Zł. Gmina zaś sfinansuje ze środków własnych koszt dokumentacji projektowej w wysokości 10 tys. zł, plus koszt nadzoru inwestorskiego.

info i foto: www.mazovia.pl