W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji. Podpisywanie umów trwa. Tym razem sprawdziliśmy jakie inwestycje zostaną dofinansowane w tym roku w subregionie radomskim.