Bitwa Warszawska określana „Cudem nad Wisłą”, stoczona w sierpniu 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, została uznana za osiemnastą na liście przełomowych bitew w historii świata. Zdecydowała o nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią i zachowaniu niepodległości przez Polskę. 15 sierpnia br. obchodziliśmy 100 rocznicę tego wydarzenia.

W Szydłowcu obchody rozpoczęły się w kościele pw. św. Zygmunta mszą świętą za Ojczyznę. W kościele katolickim tego dnia obchodzona jest uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni wierni kościoła katolickiego, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji kombatanckich, instytucji, zakładów pracy, szkół, poczty sztandarowe, Związek Strzelecki, mieszkańcy Szydłowca. Uroczystości uświetniła Miejska Orkiestra Dęta.

Po mszy uczestnicy uroczystości udali się ulicami Radomską i Widok na skwer Marszałka Józefa Piłsudskiego. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że Rocznica Bitwy Warszawskiej to w Niepodległej Polsce rocznica szczególna i jedna z najważniejszych. Szczególna, bo większość naszych obchodów to przypominanie o ofiarach i tragediach narodowych, a dzisiaj świętujemy rocznicę zwycięstwa. Jedna z najważniejszych, ponieważ pokonanie wiele razy większego, silniejszego wroga, który był potęgą światową było rezultatem wspólnego, solidarnego wysiłku całego społeczeństwa, dopiero co powstałego po wielu latach zaborów państwa polskiego.

Po przemówieniach i modlitwie, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.