1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi.

2.Ulewę najlepiej przeczekać w budynku.

3.Zamknij i zabezpiecz okna oraz drzwi. Podczas opadów deszczu sprawdzaj ich szczelność.

4. Usuń z balkonów, tarasów, parapetów i okien rzeczy, które mogą zamoknąć lub zostać uszkodzone.

5. Jeżeli twój dom znajduje się na obniżonym terenie zabezpiecz drzwi i okna do piwnicy workami z piaskiem.

6.Unikaj przebywania w najniższych kondygnacjach budynków, np. piwnicach, gdyż mogą zostać one zalane. W miarę możliwości usuń z tych miejsc wartościowe przedmioty i urządzenia elektryczne.

7.Sprawdź drożność rynien odprowadzających wodę z dachu.

8.Zbierz skoszoną trawę z trawników, gdyż może ona zatykać studzienki kanalizacyjne oraz ograniczać przepustowość rowów i przepustów. Sprawdź czy rów znajdujący się przy twoim domu oraz przepust pod twoim przejazdem jest drożny, umożliwi to sprawny spływ wody.

9.Jeśli na twoim parkingu podziemnym pojawia się czasem woda, wyprowadź z niego swój samochód.

10.Jeżeli zamierzasz wyjeżdżać samochodem sprawdź stan techniczny pojazdu, w szczególności wycieraczki i poziom płynu do spryskiwaczy.

11. Jeśli jedziesz samochodem unikaj tuneli i dróg położonych na obniżonym terenie oraz w pobliżu małych cieków wodnych, gdyż mogą być one zalane.

12. Unikaj przebywania w pobliżu małych cieków wodnych i rowów melioracyjnych, gdyż mogą one w szybkim tempie wezbrać i zwiększyć prędkość nurtu.

13.Zarządco, sprawdź czy twój obiekt jest przygotowany do przyjęcia i odprowadzenia dużych ilości wód opadowych. Podejmij w tym zakresie działania prewencyjne np. wypompuj wodę ze zbiorników wyrównawczych. Sprawdź również drożność spływów wody terenu działki do kanalizacji deszczowej, rowów oraz zbiorników wyrównawczych.

Reaguj, działaj, informuj Pamiętaj!

 – O wszystkich zdarzeniach mających istotny wpływ dla bezpieczeństwa ludzi informuj straż pożarną.

– Jeśli zauważysz pojawiającą się wodę w piwnicy sprawdź okna i drzwi. Wyłącz urządzenia elektryczne, gdyż mogą one zostać uszkodzone, a osoby przebywające w ich pobliży – porażone. Zabezpiecz miejsca przesiąkania/wlewania się wody, a jeśli sytuacja nadal będzie się pogarszać poinformuj odpowiednie służby.

– Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji na drodze (np. naruszony przepust, podmyta lub zalana droga, niedziałająca sygnalizacja świetlna, itp) poinformuj zarządcę drogi lub odpowiednie służby.

– Jeśli w twoim otoczeniu mieszkają osoby starsze i samotne sprawdź czy zabezpieczyły siebie i swój dom oraz czy nie potrzebują pomocy.

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numer alarmowy – 112 Pogotowie ratunkowe – 999 Straż Pożarna – 998 Policja – 997 Pogotowie gazowe – 992 Pogotowie energetyczne – 991 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987 Straż miejska – 986 Służba dyżurna miasta Warszawy – 196 56 Infolinia Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie – 194 84 Infolinia Telekomunikacji Polskiej – 801 505 505