Wieś położona między Jastrzębiem a Szydłowcem, 3,5 km od siedziby gminy, dawniej nazywana Smiłów. W niej znajduje się największy kamieniołom szydłowieckiego piaskowca oraz kilka mniejszych zakładów kamieniarskich (wydobycia i obróbki). Eksploatowany tu piaskowiec zwany jest przez kamieniarzy „smiłów”. Jest to skała osadowa, kwarcowy piaskowiec o strukturze drobnoziarnistej. Ma barwę jasnoszarą, niekiedy kremową z występującymi drobnymi smugami lub plamami rdzawymi. Skała ta posiada skąpe spoiwo krzemionkowo – ilaste i dobra łupliwość, jest miękka po wydobyciu dlatego ma szerokie zastosowanie do produkcji wykładzin elewacyjnych w formie płyt tartych lub łupanych, rzeźb, toczaków, osełek itp. W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa.