W piątek w Szydłowcu odbyło się spotkanie, które ma znaczenie dla rozwoju lokalnego rynku pracy oraz kształcenia młodzieży. Społeczna Rada Gospodarcza przy burmistrzu Szydłowca, starosta szydłowiecki oraz dyrektorzy szkół zebrali się, aby omówić ważne kwestie związane z dostosowaniem oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych do potrzeb rynku pracy.

Przedmiotem dyskusji były m.in. dotychczasowe doświadczenia związane z kształceniem młodzieży w kontekście współpracy ze środowiskiem biznesowym. Spotkanie w całości poświęcone było tematyce kształcenia ponadpodstawowego z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy.

W ramach dyskusji wskazane zostały dostępne kierunki kształcenia młodzieży, a także możliwości nauki w branżach pożądanych przez przedsiębiorców. Przedstawione zostały także dotychczasowe doświadczenia związane z kształceniem młodzieży przy współpracy z zakładem pracy.

Info i foto: Urząd miasta w Szydłowcu