Z kolei w niedzielę zaplanowano różnorodne gry i zabawy wymagające aktywności fizycznej realizowane pod nazwą „Zmagania sportowe na wesoło”, która w pełni oddaje istotę przedsięwzięcia. Zajęcia odbyły się na trenie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Rozgrywanym w formule zabawy licznym i bardzo urozmaiconym konkurencjom w których brali udział uczestnicy w różnym wieku, w każdym przypadku przyświecały zasady fair play. Jednym z istotnych elementów zajęć było również przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, a także propagowanie aktywnego spędzania czasu i wartości kultury fizycznej – w tym w aspekcie szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej oraz promocja zdrowego i wolnego od środków uzależniających stylu życia. Wspaniała atmosfera sprawiła, że spędzony wspólnie czas niedzielnego popołudnia minął wszystkim niepostrzeżenie.

„Sportowe weekendy z MUSHIN”  to cykliczne zamierzenie wychodzące naprzeciw specyficznym potrzebom szerokiej grupy docelowej,  ludzi o różnym stopniu sprawności i możliwościach fizycznych, a nawet o różnych preferencjach w zakresie rodzaju aktywności fizycznej, stanowiąc alternatywę dla zajęć monochromatycznych –  jedynie z konkretnej dyscypliny sportowej. Mają przy tym charakter innowacyjny, bowiem integralną częścią realizacji przedsięwzięcia wplecioną w zajęcia sportowe, stanowią elementy rekreacji oraz starannie przygotowany moduł edukacyjno-wychowawczy z akcentem na walor integracyjny.

To propozycja zajęć o znamionach sportu masowego o charakterze ogólnodostępnym i nie wymagającym wcześniejszego specjalistycznego przygotowania uczestników, a dodatkowo realizowanych w systemie weekendowym, w czasie dogodnym dla wszystkich zainteresowanych.

Należy podkreślić, że realizacja tej edycji przedsięwzięcia to wynik współpracy Stowarzyszenia MUSHIN z  Gminą Szydłowiec, której wsparcie finansowe stanowiło  41 %  całkowitych kosztów realizacji zadania.

Przed nami kolejny „Sportowy Weekend z MUSHIN” – mówi Wojciech Dobrzański, prezes Stowarzyszenia MUSHIN – tym razem planujemy jesienny rajd po Górach Świętokrzyskich.

Stowarzyszenie MUSHIN