W sobotę 13 kwietnia 2019 roku odbyła się druga edycja akcji „Książka za sprzątanie”. Tym razem młodzież posprzątała otoczenie Dębu Czwartaka, tj. pomnika przyrody liczącego minimum 350 lat.

Duża liczba młodzieży która zgłosiła się na miejsce zbiórki (dwudziestu uczniów ze szkół w Orońsku i Guzowie) pozwoliła na zaangażowanie ich również w posprzątanie okolic cmentarza i miejsca pamięci w Krogulczy Mokrej. Po trudach sprzątania uczestnicy brali udział w pieczeniu kiełbasek i wspólnym biesiadowaniu.

Wszyscy uczestnicy tej edycji akcji otrzymali książki z podziękowaniami i dedykacjami Starosty Szydłowieckiego (który aktywnie włączył się w realizację tego działania) lub Wójta Gminy Orońsko, pod auspicjami którego realizowane jest niniejsze przedsięwzięcie. Książki zostały wręczone przez przewodniczącego Rady Gminy Orońsko i jednocześnie pomysłodawcę i koordynatora akcji – Sylwestra Różyckiego oraz przedstawicielkę Powiatu Szydłowieckiego – Annę Lużyńską.

Należy zaznaczyć, iż osoby systematycznie biorące udział w akcji „Książka za sprzątane” otrzymają również od Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko certyfikaty pozwalające na ubieganie się o wpis w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, dający dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich.