Jakiś czas temu do starosty szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego wysłaliśmy kilka zapytań w sprawie niedawnej likwidacji karetki „S”. Pytań o których zadanie prosili nas mieszkańcy powiatu szydłowieckiego.

Oto kilka pytań, które zostały zadane staroście:

  1. Co zrobił Starosta Szydłowiecki i Zarząd Powiatu, aby utrzymać karetkę “S” w Szydłowcu? Jeżeli nie zrobił nic to dlaczego? A jeżeli były wykonane jakieś ruchy to jakie?
  2. Czy Starosta Szydłowiecki i Zarząd Powiatu czynią jakiekolwiek kroki, aby karetkę “S”dla Szydłowca przywrócić? Jeżeli tak, to jakie? Jeżeli nie to dlaczego?
  3. W lipcu 2020 roku opublikowana została informacja o zakupie nowej karetki za 400 tysięcy złotych. Czy ta karetka już pracuje? czy to właśnie ta, która ma być w Orońsku? Jeżeli tak to kiedy możemy spodziewać się karetki stacjonującej w Orońsku?

Dziś otrzymaliśmy odpowiedź, którą publikujemy poniżej:

– Zagadnienia poruszane w Państwa piśmie w sprawie funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu szydłowieckiego znajdują odniesienie w stanowisku Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 7 sierpnia 2020 roku oraz informacji „Lekarz dostępny całą dobę” publikowanych również na portalu „Nasz Szydłowiec”. 

W uzupełnieniu do powyższego, informuję: 

System Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Mazowieckiego działa na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę i zatwierdzanego przez Ministra Zdrowia. Wojewoda Mazowiecki przekształcając specjalistyczne Zespoły Ratownictwa Medycznego zwiększa liczbę podstawowych ZRM, co pozwala na skrócenie czasów ich dotarcia do miejsca zdarzenia. 

Czas jest najistotniejszym, niekwestionowanym czynnikiem rokowniczym w ratownictwie medycznym – czas od wystąpienia nagłego zagrożenia zdrowotnego do przybycia ZRM, a następnie przekazanie pacjenta do właściwego szpitala. Im jest on krótszy, tym większa szansa na uratowanie życia i ograniczenie następstw takiego stanu oraz dalszego leczenia i rokowania. Ogromną rolę odgrywa tu liczba dostępnych ZRM i ich rozlokowanie pozwalające docierać do potrzebujących w jak najkrótszym czasie. 

Poza dyskusją pozostaje również fakt, że ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu są w stanie udzielić właściwej pomocy osobom znajdującym się w bezpośrednim zagrożeniu zdrowotnym. Posiadane uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych oraz zakresu podawanych leków pozwalają na skuteczną pomoc potrzebującym. Brak lekarza w Zespołach Ratownictwa Medycznego nie obniża standardów pomocy pozaszpitalnej i skuteczności wykonywanych czynności ratunkowych. Algorytmy postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego są identyczne dla wszystkich członków Zespołów (lekarzy, ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu) 

Ponadto system powiadamiania ratunkowego nie przewiduje dowolnego dysponowania specjalistycznego ZRM. Dyspozytor medyczny ma obowiązek bezzwłocznego wysłania najbliższego wolnego ZRM. Nie znaczy to więc, że specjalistyczny ZRM będzie stacjonował wyłącznie w oczekiwaniu na najtrudniejsze przypadki. 

Uznając za zasadne dążenie Wojewody do zwiększenia liczby Zespołów Ratownictwa Medycznego w celu zapewnienia ustawowych parametrów czasu dojazdu do miejsca zdarzenia – Zarząd Powiatu w Szydłowcu wystąpił z wnioskiem o utworzenie ZRM w Orońsku. Według poczynionych ustaleń Wójt Gminy Orońsko zapewnia pomoc w zabezpieczeniu lokalu dla potrzeb funkcjonowania Zespołu. 

Spotkania z Wojewodą oraz informacje z Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego potwierdziły, że utworzenie dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w powiecie szydłowieckim uznano za zasadne. Wojewoda w ramach aktualizacji planu działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na rok 2021 uwzględnił utworzenie ZRM stacjonującego w Orońsku. Aktualnie od decyzji Ministra Zdrowia zależy, kiedy wniosek Wojewody zostanie wdrożony do realizacji. 

Warto dodatkowo podkreślić, że w powiecie szydłowieckim lekarz, pielęgniarka i kierowca dysponujący specjalistyczny samochodem (karetką) są dostępni dla pacjentów przez całą dobę 7 dni w tygodniu w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zapewnianej przez SPZZOZ w Szydłowcu. Świadczenia udzielane są również w domu pacjenta. 

Informuję również, że Powiat Szydłowiecki jest w trakcje realizacji umowy na zakup karetki dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Szydłowcu. Planowany termin przekazania karetki do końca br. 

Starosta szydłowiecki

Włodzimierz Górlicki