Lita uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki, którzy uzyskali Stypendium Starosty Szydłowieckiego za I semestr roku szkolnego 2011/2012.

Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu:

Liceum Ogólnokształcące: Milena Dąbrowa

Technikum: Kamila Karczewska – Technikum Żywienia, Damian Siemieniec – Technikum Mechatroniczne, Cezary Syta – Technikum Elektroniczne, Marta Lisek – Technikum Żywienia

fot. poniżej

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu:

Czarnota Jakub, Górecka Alicja, Szcześniak Ilona, Dąbek Żaneta, Ludew Paulina, Śliwa Monika, Gołąbek Justyna, Głuch Aleksandra, Biernat Aleksandra, Pielas Tamara, Figarska Barbara, Jakubczyk Joanna, Kępa Anna, Markiewicz Paula, Matyszczak Katarzyna, Łęcki Paweł, Stefańska Anna Maria, Wojcieszek Damian, Wyrwińska Martyna, Siwak Martyna, Płusa Anna

fot. poniżej

Starosta Szydłowiecki, po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu w Szydłowcu, przyznaje stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Szydłowiecki jest organem prowadzącym, za wysokie osiągnięcia w nauce, za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zewnętrznych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, za wysokie wyniki sportowe lub za znaczące wyniki w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sportu.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Powiatu przyjął nowe kierunki kształcenia w trzech placówkach oświatowych, dla których Powiat Szydłowiecki jest organem prowadzącym, tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu. Szczegółową ofertę kształcenia przedstawimy w najbliższym czasie.