Dokonali także sprawdzenia pokwitowań za wywóz nieczystości płynnych w miejscowościach Majdów i Hucisko. Stwierdzono, że co najmniej kilkunastu mieszkańców dokonuje tam tzw. „dzikich podłączeń” i odprowadza nieczystości do rowów, o czym informują również zaniepokojeni sąsiedzi. Osoby te zostały ustalone i ukarane mandatami karnymi.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej w tzw. patrolach mieszanych – strażnik/policjant – pełnią służbę, zabezpieczając porządek na ulicach, a także na targowiskach miejskich. Tylko w okresie od 15 do 21 lipca funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 50 interwencji, ujawnili 50 wykroczeń, zastosowali 14 postępowań mandatowych. Kontrolowano także tereny szkół, przedszkoli, obiektów sportowych oraz poczekalni dworcowej.

Chciałbym uczulić wszystkich właścicieli posesji na konieczność stosowania się do przepisów porządkowych, w tym, do ustawy „śmieciowej”. Informacja o nowych zasadach jest ogólnie dostępna. Sprawcy wykroczeń – przede wszystkim osoby wyrzucające śmieci i inne odpady komunalne w miejscach niedozwolonych – mogą zostać ukarane mandatami w wysokości od 20 aż do 500 zł. – przypomniał komendant szydłowieckiej Straży Miejskiej Zbigniew Sobierajski.

 

 

info i foto: szydlowiec.pl