Olimpiada z biologii o zasięgu ogólnopolskim. Wydarzenie to było prawdziwym sprawdzianem wiedzy i umiejętności młodych entuzjastów biologii. Wyniki olimpiady okazały się niezwykle satysfakcjonujące dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ponieważ dwóch uczniów zostało uhonorowanych tytułem laureata, zajmując miejsca w prestiżowej pierwszej piętnastce.

Karol Kita, uczeń klasy 5b, osiągnął wspaniałe dziewiąte miejsce na skalę całego kraju.

Nie mniejszym osiągnięciem może się pochwalić Bartłomiej Górlicki, uczeń klasy 5a, który zajął piętnaste miejsce w olimpiadzie.

Sukcesy uczniów nie byłyby możliwe bez zaangażowania pani Marty Osipowicz, nauczycielki biologii w PSP nr 2. To dzięki jej wiedzy, młodzi adepci biologii mogli przygotować się do olimpiady na najwyższym poziomie.

Redakcja Nasz Szydłowiec, wszystkim uczestnikom olimpiady z biologii serdecznie gratuluje. Życzymy im dalszych sukcesów, w edukacji.