Uczniowie klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej w PSP nr 2 im. Jana Pawła II zorganizowali cykl akcji poświęconych Światowemu Dniu AIDS/The World AIDS Day.

Pod okiem nauczycielek Hanny Giszko, Marty Osipowicz i Anety Gregorczyk uczniowie wzięli udział w ciekawych lekcjach, opracowali i przygotowali tablice i informacje na temat HIV i AIDS, zorganizowali na terenie szkoły wystawę przygotowanych przez siebie plakatów, ulotek i broszur na temat AIDS i HIV. 28 listopada rozstrzygnięto szkolny konkurs z wiedzy o AIDS pod hasłem „Wiem jak uniknąć AIDS&quot”. Zwycięzcami zostali: I miejsce: Julia Czajkowska (kl. 2a) i Aleksandra Skórkiewicz (kl. 7a); II miejsce: Mateusz Jachimczyk (kl. 7a); III miejsce: Alicja Kwiecień (kl. 2a). Organizatorkami konkursy były Hanna Giszko i Marta Osipowicz.

Ponadto 30 listopada nasi uczniowie zajęli trzy pierwsze miejsca w gminnym konkursie o HIV/AIDS w PSP nr 1. Są to: I miejsce: Jan Arak (kl. 2a); II miejsce: Patryk Sławiński (kl.3a); III miejsce: Julia Wieczorek (kl. 3a). Uczniów do konkursu przygotowała pani Hanna Giszko.

Dnia 1 grudnia została także wyemitowana audycja w szkolnym radiowęźle, gdzie Zespół Redaktorski nr 2 przedstawił informacje dotyczące Światowego Dnia AIDS oraz działań powiązanych, podjętych przez naszych uczniów na terenie PSP nr 2.
W tym roku uczennice klas gimnazjalnych, innowacyjnych 2a i 3a przygotowały projekt gimnazjalny w formie prezentacji multimedialnej w języku angielskim z wykorzystaniem metody CLIL pt. World AIDS Day – nasza prezentacja na Światowy Dzień AIDS. Projekt jest prezentowany na zajęciach języka angielskiego w klasach gimnazjalnych. Prezentacja ta ma na celu promowanie wiedzy na temat znajomości zagadnień związanych z chorobą AIDS i wirusem HIV w języku angielskim, wykorzystanie elementów TIK oraz technik dziennikarskich podczas tworzenia i prezentacji projektu gimnazjalnego na Światowy Dzień AIDS, zapoznanie się ze słownictwem angielskim związanym z motywem przewodnim Światowego Dnia AIDS oraz poszerzenie wiedzy na temat AIDS/HIV przez opracowanie pytań i przeprowadzenie wywiadu z pielęgniarką szkolną, panią Aliną Rejczak. Uczennice tworzące projekt to Alicja Büchner (kl. 3a), Julia Wanowska (kl. 3a), Emilia Makowska (kl. 2a), Angelika Bodo (kl. 2a) i Iga Turek (kl. 2a). Opiekunkom projektu jest pani Aneta Gregorczyk.

Wszystkie przedsięwzięcia powyżej dostarczyły uczestnikom i organizatorkom wielu wrażeń. Uczniowie i opiekunki akcji podjęli wielokierunkowe działania, aby przybliżyć wszystkim zagadnienia zagrożenia związane z AIDS i HIV w języku polskim i angielskim.