Odbył się odbiór prac dotyczących pierwszego etapu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek.

30 grudnia odbył się odbiór końcowy robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 gmina Szydłowiec”

Pierwszy etap budowy świetlicy polegał na wykonaniu następujących robót:

– ławy i stopy fundamentowe;
– ściany fundamentowe;
– podłoża pod posadzki;
– docieplenie ścian fundamentowych.

Koszt tej inwestycji to 100.596,82 zł