Z części humanistycznej: język polski – uczniowie ci uzyskali 83,4%. Wynik 100% uzyskały dwie uczennice Natalia Miernik i Maja Janczyk. Z historii i WOS – uczniowie uzyskali 70,8%.

Równie dobrze wypadła część matematyczna, z której uczniowie uzyskali: matematyka – 57,4%, przedmioty przyrodnicze – 56,5%.

Uczniowie 3a JP II okazali się też doskonałymi poliglotami pisząc egzamin z języków obcych na 92,0% w części podstawowej i 83,5% w części rozszerzonej. Z części podstawowej języka angielskiego wynik 100% uzyskało aż sześciu uczniów: Wiktoria Bisińska, Bartłomiej Grzęda, Natalia Kaczmarczyk, Natalia Miernik, Kacper Mosiołek, Adrianna Kobyłecka. Dwoje otrzymało również 100% wynik w części rozszerzonej: Natalia Miernik, Maja Janczyk. Z języka niemieckiego 69,1%, to również doskonały wynik.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego całości uczniów wypadły też bardzo dobrze, w większości przypadków przekraczając średnią gminną i powiatową.

Wynik ponad 90% uzyskało: z języka polskiego – 13 uczniów, historii i WOS – 5, matematyki – 2, z podstawowej części j. angielskiego 13 i 6 z części rozszerzonej, 2 z podstawowej części języka niemieckiego.

Gratulujemy gimnazjalistom i ich nauczycielom

fot. szydlowiec.pl