Bitwa Warszawska określana „Cudem nad Wisłą”, stoczona w sierpniu 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, została uznana za osiemnastą na liście przełomowych bitew w historii świata. Zdecydowała o nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią i zachowaniu niepodległości przez Polskę. 15 sierpnia br. obchodziliśmy 99 rocznicę tego wydarzenia.

W Szydłowcu obchody rozpoczęły się w kościele pw. św. Zygmunta mszą świętą za Ojczyznę. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, delegacje władz samorządowych województwa, powiatu i miasta, przedstawiciele organizacji kombatanckich, instytucji, zakładów pracy, szkół, poczty sztandarowe oraz Związek Strzelecki oddziału Szydłowiec. Uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra Dęta.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Michał Faryna zwracając uwagę, że nie ma takiego drugiego kraju na świecie, który w jednym dniu obchodzi święto kościelne, maryjne, wojskowe i państwowe. 15 sierpnia to szczególny dzień dla Polski. Historia świata przepełniona jest znakami czasu. Dla Polaków takim czytelnym znakiem jest zbieżność święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze wspaniałym zwycięstwem Polski nad Rosją Sowiecką w 1920 roku – nazywanym “Cudem nad Wisłą”. Duszpasterz, podkreślił, że osobistego wkroczenia Matki Bożej w polskie dzieje doświadczyliśmy także w 1920 roku. Apokaliptyczny “smok ognisty” zamierzał pożreć Polskę, dopiero co narodzoną na nowo po mrocznych latach zaborów. 4 lipca 1920 roku pod bolszewickim hasłem Lenina „Naprzód na Zachód! Przez trupa Polski do serca Europy!” rozpoczęła się wielka ofensywa bolszewicka na całym Froncie Zachodnim. W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie ruszyło do uderzenia na Armię Czerwoną, już wtedy najpotężniejszą, najliczniejszą i najbardziej nieludzką machinę wojenną w dziejach świata. I ostatecznie, Polska swą niepodległość ocaliła.

Po liturgii uczestnicy uroczystości udali się ulicami Radomską i Widok na skwer Marszałka Józefa Piłsudskiego. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że Rocznica Bitwy Warszawskiej to w Niepodległej Polsce rocznica szczególna i jedna z najważniejszych. Szczególna, bo większość naszych obchodów to przypominanie o ofiarach i tragediach narodowych, a dzisiaj świętujemy rocznicę zwycięstwa. Jedna z najważniejszych, ponieważ pokonanie wiele razy większego, silniejszego wroga, który był potęgą światową było rezultatem wspólnego, solidarnego wysiłku całego społeczeństwa, dopiero co powstałego po wielu latach zaborów państwa polskiego. Burmistrz Szydłowca, podkreślił, że o niepodległość i wolność przez cały czas trzeba zabiegać, trzeba je zabezpieczać i chronić. Dlatego tak ważna jest świadomość społeczna i rozwój. Dlatego – zwrócił się z apelem – budujmy kraj świadomie, podobnie jak wtedy – kiedy państwo polskie było tworzone od nowa – mądrze, solidarnie i wspólnym wysiłkiem.

Głos zabrał także Poseł na Sejm RP Leszek Ruszczyk oraz odczytane zostały skierowane listy od sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza, Poseł Anny Kwiecień i Poseł Anny Marii Białkowskiej.