Pod okiem Białej Damy, potykali się najlepsi zawodnicy z trzech sąsiadujących województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Młodość walczyła tu o prym z rutyną a polot i finezja z wytrenowaną taktyką i dyscypliną. Nie polała się wprawdzie ani kropla krwi, ale królewskie głowy padały gęsto. Charakterystyczny był upór i nieustępliwość walczących, ale wszystko odbywało się we wspaniałej atmosferze prawdziwej, sportowej rywalizacji.

Mowa oczywiście o szachach i VI edycji Szachowego Memoriału Mirosława Aleksandrowicza w Szydłowcu. Organizatorem – już tradycyjnie – było Stowarzyszenie Klub Szachowy WIEŻA oraz Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu ZAMEK. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Szydłowca, Pan Artur Ludew. Na starcie stanęło 59-ciu graczy, z czego olbrzymią większość stanowili zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Szachowym. Poziom sportowy był wysoki, o czym świadczy choćby fakt, iż aż 27-miu uczestników rozgrywek posiada ranking międzynarodowy ELO uznawany przez światową organizację szachową FIDE.

Szczególnie cieszy wysoka frekwencja pośród dzieci i młodzieży, która za swoją postawę i umiejętności zyskała uznanie i szacunek starszych – nierzadko rodziców lub dziadków. „Nauczcie dzieci grać w szachy a o ich przyszłość możecie być spokojni” – powiedział kiedyś słynny amerykański szachista, mistrz świata Paul Morphy. Trudno się z tym nie zgodzić patrząc na opanowanie, ambicję i wysoką kulturę osobistą młodych szachistów grających w naszym turnieju. Ze swojej perspektywy z przyjemnością zauważam szacunek jakim obdarzani są starsi gracze, pomimo tego, że często ustępują młodzieży umiejętnościami i błyskotliwością. Na każdym kroku można tu dostrzec skromność i dobre wychowanie. Cieszymy się, że mamy tak wspaniałych następców.

Do wspaniałej oprawy turnieju walnie przyczyniła się gościnność SzCKiS, które udostępniło zabytkowe wnętrza zamkowe i całe potrzebne do organizacji zaplecze. Oryginalnym dodatkiem do nagród był podarowany przez dyrektora centrum, Panią Małgorzatę Bernatek – pochodzący z szydłowieckich plenerów malarskich – obraz przedstawiający zamek i Park Radziwiłłowski, który w drodze losowania trafił do jednego z uczestników jako wspaniała pamiątka i cenne trofeum.

W trakcie dziewięciu rund systemem szwajcarskim wyłoniono zwycięzców w turnieju głównym i poszczególnych kategoriach. Wszyscy otrzymali efektowne trofea oraz – skrojone na miarę skromnego, zbudowanego z własnych środków budżetu – nagrody finansowe i rzeczowe.

Fundatorami nagród byli: Burmistrz Szydłowca, Stowarzyszenie K.Sz. WIEŻA, Bogusław Jedynak, firma ARIS oraz Marek Plewa, Piotr Sokołowski i Wojciech Bednarczyk. Organizację – tradycyjnie już – wsparli szydłowieccy przedsiębiorcy z branży handlowej i spożywczej. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Triumfatorami turnieju zostali: w kategorii OPEN:

I miejsce – Michał Choina z Ostrowca Świętokrzyskiego

II miejsce – Maciej Koziej z Kielc

III miejsce – Konrad Kądziela z Radomia

w kategorii zawodnik szydłowiecki: Dariusz Żurek, Wojciech Bednarczyk, Cezary Żak

w kategorii juniorów: Kamil Kocia ze Skarżyska Kościelnego, Choina Adam z Ostrowca Św. ,Weronika Posuniak z Kielc

Najlepszym szydłowieckim juniorem został: Cezary Żak z Sadku, najlepszą zawodniczką: Weronika Posuniak, a najlepszym zawodnikiem-uczniem szkoły podstawowej: Jakub Jedynak reprezentujący Victorię Kielce.

Ponadto wręczono nagrody i upominki za kolejne miejsca i kategorie, m.in.: najstarszy i najmłodszy uczestnik oraz najlepsi w grupach rankingowych 1600 i 1800. Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje.

W imieniu prezesa Stowarzyszenia Klub Szachowy WIEŻA – Mariana Frąka, już dziś zapraszam na kolejną edycję SzMMA oraz innych organizowanych w Szydłowcu turniejów szachowych. Zachęcam do zgłaszania – zarówno dzieci jak i dorosłych – zainteresowanych nauką gry w szachy. Po wakacjach planujemy uruchomienie, przy wsparciu lokalnego samorządu, programu profesjonalnego szkolenia przyszłych mistrzów szachowych. Zapraszamy do udziału!

Wojciech Bednarczyk