Po roku przerwy zawody poprowadził ponownie Marian Frąk, który był kierownikiem turnieju i zarazem sędzią rundowym w grupie juniorów młodszych. Sędzią głównym był Jacek Sieczkowski z Radomia- sędzia klasy państwowej. Zawody miały charakter międzywojewódzki, uczestniczyli w nim szachiści z 3 województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Były reprezentowane wszystkie powiaty dawnej ziemi Odrowążów: szydłowiecki, konecki, przysuski, opoczyński i skarżyski. Przyjechali szachiści z Kielc i Radomia.

W grupie open zagrało łącznie 33 zawodników z mistrzem FIDE Leszkiem Bakalarzem z Kielc. Wśród nich znalazły się dwie szachistki Milena Barszcz z Radomia i Danuta Krupecka-Czarkowska (świętokrzyskie). W grupie tej ufundowano 6 nagród głównych. Walka na szachownicach była emocjonująca i wyrównana, rozstrzygnięcie zapadło w ostatniej 7 rundzie, a do walki o zwycięstwo włączyli się zawodnicy z różnych regionów. Ostatecznie lepszą punktacją pomocniczą zwyciężył Wojciech Urban z Kielc. Końcowa tabela grupy A- open w zakresie czołówki przedstawiała się następująco:

1. Wojciech URBAN (Kielce)- 6 pkt. (z 7)

2. Leszek Bakalarz (Kielce)- 6 pkt.

3. Konrad Kądziela (Radom)- 5 pkt.

4. Kazimierz Michalski (Przysucha)- 5 pkt.

5. Dariusz Żurek (Chlewiska )- 5 pkt.

6. Jerzy Siek (Skarżysko Kość.)- 5 pkt.

Oprócz wymienionych wyżej nagrodzono (nagrody specjalne) najlepszych szachistów z poszczególnych powiatów, stanowiących d. ziemię Odrowążów: koneckiego- Andrzeja Słokę( 11 miejsce w turnieju), szydłowieckiego- Dariusza Żurka ( 5 miejsce), skarżyskiego – Jerzego Sieka (6 miejsce), przysuskiego- Kazimierza Michalskiego (4 miejsce) i opoczyńskiego – Konrada Krupińskiego (7 miejsce). Ponadto wyróżniono jedynego juniora w grupie open Michał Olesińskiego z „Kordiana” Bliżyn (wysokie 8 miejsce w turnieju i uzyskanie IV kat. szachowej), obydwie występujące szachistki i najstarszego zawodnika Franciszka Kluska (82 lata) z Sadku, gm. Szydłowiec. W uroczystości zakończenia turnieju i wręczenia nagród wziął udział m.in. Adam Włoskiewicz – Wicestarosta szydłowiecki.

Nie mniej emocjonujący był turniej grupy B – juniorów młodszych (szkoły podstawowe do IV kat. włącznie). Wystąpiło w nim łącznie 15 zawodników, w tym 3 szachistki. Zawodnicy reprezentowali głównie Szydłowiec ( zwłaszcza UKS „Korona” i KS „Alternatywa”) ale byli też szachiści z Radomia, Skarżyska Kam., z gm. Chlewiska i Jastrząb. W końcowej fazie (rundy 6-7) walczyło tu o zwycięstwo zwłaszcza 2 juniorów Michał Orlicki z Kużni Kol. gm. Jastrząb i Szymon Żurek z Woli Zagrodniej, gm. Chlewiska. Ostatecznie zwyciężył Michał Orlicki, ale zadecydowała o tym dopiero 4-ta w kolejności punktacja pomocnicza, tzw. progres. Czołówka końcowa w tej grupie przedstawiała się następująco:

1. Michał ORLICKI (Jastrząb – UKS „Korona” Szydłowiec)- 6 pkt.

2. Szymon Żurek (Chlewiska)- 6 pkt.

3. Maciej Kowalczyk (Szydłowiec- UKS „Korona”)- 4,5 pkt.

4. Rafał Ząbecki (Radom)- 4,5 pkt.

5. Wiktor Mazur (Szydłowiec- KS „Alternatywa”)- 4 pkt.

6. Bartosz Kaluga (Szydłowiec)- 4 pkt.

Najlepszą szachistką w tej grupie, którą wyróżniono, była Ewelina Gozdecka z Szydłowca. W grupie tej aż 6 zawodników wypełniło normy na kategorie szachowe: na najniższą V kat. Oskar Berus, Bartosz Kaluga, Ksawery Dąbrowa i Maria Molińska, na wyższą IV kat. Maciej Kowalczyk i Wiktor Mazur. Dodać należy, że i w grupie A – open też zostały wypełnione normy na kategorie szachowe : Michał Olesiński z Bliżyna- IV kat. , o czym już była mowa wyżej, i Konrad Krupiński z pow. opoczyńskiego- IV kat. Zwycięzcy i czołówka otrzymali nagrody, a wszyscy pozostali- nagrody pocieszenia. Wyróżniono też najmłodszego zawodnika Piętaka Bartosza ze Skarżyska Kam. (8 lat). Marianowi Frąkowi kierownikowi turnieju wręczono nagrodę Polskiego Związku Szachowego – herb Związku wraz z umieszczoną obok jego i szachisty z USA D.Bowna kompozycją szachową, która uzyskała II nagrodę w konkursie PZSzach. za 2014 rok i została przekazana do albumu FIDE.

Turniej „Ziemi Odrowążów” ma już dużą tradycję. W 2010 roku jego pomysłodawcami byli Marian Frąk z Szydłowca i ówczesny red. nacz. kwartalnika „Ziemia Odrowążów” w Końskich – Emilian Niemiec. W turniejach grali wielokrotnie mistrzowie FIDE, w tym zagraniczni, Grażyna Szmacińska- mistrzyni międzynarodowa i inni świetni szachiści. W jednym z nich ustalono rekord frekwencji- 87 zawodników łącznie. Tegoroczną edycję należy również uznać za udaną. Stworzyła ona możliwości do dalszego rozwoju młodego pokolenia szachistów. Turniej jest znany w regionie, a także w Polsce. Grają w nich również szachiści niepełnosprawni.

Informuje: Marian Frąk – KSz. „Wieża” Szydłowiec, kierownik turnieju.

Foto: Michał Kojara