W dniach 17-19 marca, 25-27 kwietnia i 7-9 czerwca Renata Jaraszek i Katarzyna Karpeta (nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu) uczestniczyły w pierwszej edycji projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”, do którego szkoła się zakwalifikowała.

Szkolenie zostało zorganizowane dla 100 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (5 grup w całym województwie). Zajęcia były realizowane w trakcie 3 weekendów po 24 godziny dydaktyczne (piątek – niedziela). Miło nam poinformować, że jesteśmy jedyną szkołą z powiatu szydłowieckiego, która pozytywnie przeszła kwalifikacje i mogła wziąć udział w projekcie. To dla nas ogromne wyróżnienie!

Przedsięwzięcie było organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”, realizowanego we współpracy z wojewódzkimi związkami szachowymi, samorządami lokalnymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Projekt „Szachy w mazowieckiej szkole” objęty był patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Cele projektu to między innymi:

  • dostarczenie nauczycielom I etapu edukacyjnego innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z uczniami;
  • zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów w zakresie: logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji;
  • wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

W trakcie kursu nauczyciele zdobyli wiedzę metodyczną i merytoryczną z zakresu gry w szachy. Uzyskali umiejętności w zakresie planowania pracy z uczniem na zajęciach szachowych. Szkolenie zakończył turniej klasyfikacyjny, a nauczyciele otrzymali świadectwa i certyfikaty nadające im uprawnienia do prowadzenia zajęć szachowych dla początkujących w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach. Każda ze szkół biorących udział w projekcie otrzymała sprzęt szachowy, w skład którego wchodzi 30 kompletów szachów i 2 tablice demonstracyjne. Każdy nauczyciel otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych ( szachowy poradnik metodyczny, 3-częściowy podręcznik do szkoły podstawowej oraz scenariusze zajęć szachowych).

Projekt „Szachy w mazowieckiej szkole” adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie mazowieckim. Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.

Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody adept „królewskiej gry” staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą go pokory gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne (w myśl powiedzenia, że nie ma na świecie szachisty który wygrałby wszystkie swoje partie). Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie a sam potrafi stosować w życiu zasadę „fair play”. Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Widzimy więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.