Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu radni wyrazili zamiar likwidacji Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, zlokalizowanej w Zdziechowie, podejmując w tej sprawie uchwałę intencyjną. 

Likwidacja szkoły w Zdziechowie nastąpi 31 sierpnia 2020 roku. Uczniowie z terenu szkoły będą mieli zapewnioną edukację w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

Burmistrz Szydłowca zobowiązany jest do zawiadomienia rodziców oraz mazowieckiego kuratora oświaty o zamiarze zlikwidowania szkoły. Uzyskana musi zostać również opinia od kuratorium.

Szkoła w Zdziechowie jest małą szkołą o strukturze klas 1-3 z oddziałami przedszkolnymi. Szkoła można powiedzieć wygasła samoistnie o czym świadczy malejąca liczba uczniów na przestrzeni ostatnich lat. W roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów wynosiła – 38, w 2016/2017 – 24 uczniów, w 2017/2018 – 12 uczniów, w 2018/2019 – 6 uczniów.

W roku szkolnym 2019/2020 nie powstał w szkole żaden oddział, nikt nie złożył wniosku do oddziału przedszkolnego, nikt nie wyraził chęci kontynuacji nauki w szkole w Zdziechowie. Nauczyciel, który pracował w szkole od 1 września 2019 roku pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

Radni podjęli uchwałę prawie jednogłośnie. Na 10 obecnych na sesji radnych, 9 zagłosowało za likwidacją szkoły, 1 radny (Paweł Bloch) był przeciwny.