Prowadząca zwróciła uwagę, że już w okresie przedszkolnym można zauważyć u dzieci specyficzne uzdolnienia. Zauważają je rodzice, jeśli się tylko dzieckiem interesują, zauważać też powinni nauczyciele. Początek edukacji jest najlepszym momentem, by dostrzec zdolności ucznia. Nauczyciel potrafi przede wszystkim rozpoznać w swoich uczniach potencjał twórczy, pobudzić go i wspierać, a także tworzyć dla jego przejawów przestrzeń szkolną (wystawy, pokazy, występy, konkursy itp.).

Podczas szkolenia nauczyciele mogli wzbogacić i poszerzyć swoją wiedzę, poznać nowe formy pracy z uczniem zdolnym. Na spotkaniu zostały zaprezentowane pozycje książkowe dotyczące pracy z uczniem zdolnym:„Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów i wychowawców” Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Dominiki Jastrzębskiej oraz „ Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów plastycznych”, Celiny Zbrzeźnej, Anity Przybyszewskiej – Pietrasiak i Grażyny Ratajczak – Nadolskiej.

Na zakończenie uczestnicy wypełnili anonimowo ankiety ewaluacyjne. Bardzo dobrze oceniono sposób prowadzenia szkolenia ze względu na zawartość przekazywanej wiedzy, przystępność prezentowanego materiału i interesujący sposób prowadzenia zajęć.

szkolenienauczycieli2

 

Info: Dorota Suligowska