W Komendzie Powiatowej Policji odbyła się odprawa roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu inspektorem Kamilem Borkowskim podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu szydłowieckiego oraz efekty pracy szydłowieckich funkcjonariuszy za 2018 rok.

Dnia 25 stycznia funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu podczas odprawy służbowej, podsumowali miniony rok wytężonej pracy. W odprawie uczestniczyli między innymi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu inspektor Kamil Borkowski, Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu młodszy inspektor Jacek Różański, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu młodszy inspektor Marek Filipiak, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu młodszy inspektor Jacek Różański przywitał zaproszonych gości i omówił wyniki pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu za 2018 rok. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu inspektor Kamil Borkowski. W swoim wystąpieniu Komendant podkreślił, że bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową. Podkreślił także, jak ważna jest obecność Policji w społeczeństwie oraz dobry kontakt dzielnicowego z mieszkańcami. Poprawie tych elementów służyć mają wprowadzone innowacyjne projekty takie jak: aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, czy aplikacja „Moja Komenda”. Pan Komendant omówił zadania priorytetowe do realizacji w bieżącym roku oraz nawiązał także do programu modernizacji Policji. Inspektor Kamil Borkowski podziękował funkcjonariuszom za sumienną służbę.

Nie zabrakło również podziękowań dla przedstawicieli władz samorządowych za dobrą współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa w powiecie szydłowieckim.

Przybyli goście podziękowali policjantom za osiągnięte wyniki oraz dotychczasową współpracę. Podkreślili wagę bezpieczeństwa mieszkańców. Wyrażając przekonanie, że lokalne społeczeństwo czuje się bezpiecznie, co jest zasługą naszych policjantów.

st. sierż. Marlena Skórkiewicz

info: mazowiecka.policja.gov.pl