18 lipca 2020 r. w szydłowieckim Zamku odbyło się doroczne Walne zebranie członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu, prowadzącego Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Zamkowej 9. Choć nie było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze kończące kadencje, to doszło do zmiany całego Zarządu Stowarzyszenia. Już wcześniej o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu, ze względów osobistych, poinformował Jerzy Bąk, ale na walnym zebraniu okazało się, że rezygnację złożyli wszyscy członkowie zarządu. W tej sytuacji uzupełniono porządek obrad o wybory nowego prezesa i członków Zarządu.

Jedynym kandydatem na prezesa Zarządu był Marian Frąk, którego poparli prawie wszyscy członkowie walnego zebrania (jeden głos wstrzymujący się ).

Marian Frąk ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy dla niepełnosprawnych w różnych organizacjach pozarządowych. Jest m.in współzałożycielem (1990 r.) Krajowego Towarzystwa Autyzmu – organizacji na rzecz dzieci i osób chorych na autyzm i wieloletnim działaczem tej organizacji ( m.in zastępcą prezesa Zarządu Głównego KTA w Warszawie i sekretarzem tego zarządu) . Przez blisko 12 lat był też zastępcą red. naczelnego polskiego pisma naukowego „Dziecko autystyczne” , wydawanego przez KTA, przy wsparciu Komitetu Badań Naukowych PAN. To on w 1994 roku wraz z innymi (głównie rodzicami chorych dzieci ) założył i zarejestrował sądownie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu. W początkowym okresie był sekretarzem zarządu Stowarzyszenia, a w 2006 r. był przez pewien czas prezesem zarządu. W 2007 roku był kierownikiem Warsztatu terapii zajęciowej, którego organem prowadzącym jest stowarzyszenie. Jest również działaczem na rzecz rozwoju sportu szachowego, w 2010 roku założył Klub Szachowy „Wieża” Szydłowiec. W szachach należy też do znanych w Polsce i na świecie problemistów szachowych, układających zadania szachowe, które uzyskują w konkursach międzynarodowych nagrody i wyróżnienia. Wspomnieć należy, że jest członkiem Grupy literackiej „Wiklina” w Skarżysku Kamiennej , a za osiągnięcia literackie w 2019 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie (największego związku twórczego w Polsce). Można powiedzieć, że artysta został wybrany do pokierowania stowarzyszeniem w Szydłowcu na trudne czasy. Choć w warsztacie terapii są i pracownie artystyczne. Patrząc jednak na jego doświadczenie w pracy społecznej niepełnosprawni liczą, że dobrze sobie z tym poradzi.

W skład nowego zarządu zostali powołani (wyborem ) także Teresa Przybylska z Sadku (pielęgniarka z zawodu), Agnieszka Trojanowska i Sylwia Górska (pracownice Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szydłowcu) oraz Anna Białas z gm. Orońsko. Uzupełniono na zebraniu skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, jako że Frąk i Przybylska byli wcześniej członkami tej komisji i po wyborze do zarządu złożyli rezygnacje. Przyjęto także uchwałę programową, określającą kierunki działania stowarzyszenia na najbliższy czas.

Stowarzyszenie dysponuje około milionowym budżetem rocznym (razem ze środkami przekazywanymi na rzecz Warsztatu Terapii przez PFRON i Starostwo Powiatowe). Działa na terenie powiatu. W prowadzonym przez nie Warsztacie Terapii jest 10 pracowni i 50 uczestników terapii oraz 16 zatrudnionych pracowników.

Po wyborze nowy prezes Marian Frąk powiedział, że najważniejszym podmiotem, który należy brać pod uwagę są niepełnosprawni ( zarówno uczestnicy Warsztatu Terapii, jak i podopieczni spoza Warsztatu) i oni muszą być stawiani na pierwszym miejscu w działaniu, należy przeciwdziałać ich dyskryminacji w codziennym życiu( bo niestety wciąż istnieje) i pokazywać ich zdolności i umiejętności oraz osiągnięcia. Należy doceniać też osoby zaangażowane w terapię niepełnosprawnych, realizując ich prawa. Celem zajęć warsztatowych jest rehabilitacja zawodowa i społeczna. Uczestnicy Warsztatu to głównie dorosłe osoby niepełnosprawne.

tekst: Michał Kojara