21 maja 2021 roku uroczystą mszą świętą w Kościele pod wezwaniem św. Zygmunta Króla w Szydłowcu rozpoczęły się tegoroczne obchody szydłowieckiego „Dnia Strażaka”.

Po nabożeństwie nastąpiło przejście uczestników mszy św. na plac wewnętrzny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu gdzie odbyły się główne uroczystości.

Świętowanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości przedstawicielowi mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Robertowi Sałkowi. Po przeglądzie pododdziałów, podniesieniu flagi Państwowej i odegraniu hymnu narodowego przybyłych gości powitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Paweł Sokół, który również podziękował wszystkim strażakom za ich służbę oraz zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia awansów, odznaczeń oraz wyróżnień dla szydłowieckich strażaków.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczony został:

– st. kpt. Łukasz Pietras.

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szydłowcu bryg. Arkadiusz Madej uhonorowany został, dyplomem komendanta głównego PSP przyznawanym za szczególne zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

– st. kpt. Jacek Zdziech otrzymał awans na stopień młodszego brygadiera;

– mł. kpt. Robert Rycerski otrzymał awans na stopień kapitana;

– st. asp. Kamil Cieloch otrzymał awans na stopień aspiranta sztabowego;

– mł. ogn. Jacek Erbel otrzymał awans na stopień ogniomistrza;

– mł. ogn. Łukasz Bilski otrzymał awans na stopień ogniomistrza;

– st. sekc. Marcin Bednarek otrzymał awans na stopień młodszego ogniomistrza.

Kolejnym punktem uroczystej zbiórki było poświęcenie samochodów: rozpoznawczo-ratowniczego Skoda Kodiaq oraz operacyjnego Suzuki Jimny, którego dokonali: kapelan powiatowy strażaków ksiądz kanonik Adam Radzimirski, ksiądz Dziekan Marek Kucharski, kapelan gminny strażaków ksiądz Artur Fura oraz ksiądz Leszek Sokół.

W trakcie apelu odczytany został list z życzeniami skierowanymi do szydłowieckich strażaków od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Macieja Wąsika.

W dalszej części obchodów głos zabrali zaproszeni goście, od których strażacy usłyszeli wiele ciepłych słów oraz podziękowania za codzienną służbę.

Na zakończenie uroczystości prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Szydłowcu Dh Aleksy Sasin zaprosił wszystkich zebranych na tradycyjną strażacką grochówkę.

Opracowanie: mł. bryg. Bartłomiej Wilczyński – KP PSP Szydłowiec

Zdjęcia: Mateusz Uciński – KP PSP Szydłowiec.