W sobotę, 29 października o godz. 18:00 odbędzie się artystyczny performance wokół pręgierza tzw. „Zośki”, usytuowanego na płycie Rynku Wielkiego w Szydłowcu.

Wydarzenie to finał realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury działania animacyjnego – Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy – Opowiadaczki 2022. Jednym z celów tego projektu jest cykl warsztatów, do którego zakwalifikowano sześć kobiet z Szydłowca i okolic, które od czerwca pracują nad własnym spektaklem narracyjnym, opartym na historii i tradycji ziemi szydłowieckiej.

Działanie performatywne będzie polegało na owinięciu obiektu tkaniną bawełnianą, na której wypisane będą życzenia dla Zośki i wszystkich kobiet ziemi szydłowieckiej. Koordynatorkami tego działania są animatorki kultury: Anna Woźniak i Beata Frankowska Patrzykont.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu