Podczas spotkania obecnych było 11 na 15 powołanych przez burmistrza Szydłowca radnych.

W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Artur Ludew, przewodniczący rady miejskiej Marek Koniarczyk oraz opiekun SRS doradca burmistrza Michał Kwiatek.

Pierwsze posiedzenie miało charakter czysto organizacyjny.

Na wstępie głos zabrał burmistrz, który cieszył się, że tak wielu seniorów było chętnych do pracy w Szydłowieckiej Radzie Seniorów. Jednocześnie ubolewał, że w radzie jest tylko 15 miejsc. Wyrażał nadzieję, że seniorzy będą bardzo pomysłowi, jeżeli chodzi o ich sprawy i ich potrzeby. Liczy również na współpracę seniorów z młodzieżą.

Spotkanie poprowadził doradca Kwiatek, który zaznajomił radnych seniorów ze statutem SRS. Jednym z punktów dzisiejszych obrad był wybór prezydium rady.

Jednogłośnie przewodniczącym Szydłowieckiej Rady Seniorów został Pan Kazimierz Zawadzki. Na dwa stanowiska jego zastępców było pięciu kandydatów, rada wybrała Panie: Jadwigę Kopycką i Jadwigę Domalewską.

W dalszej części seniorzy prowadzili ożywioną dyskusję, w której udział brał burmistrz Artur Ludew. Wskazywali na najpilniejsze potrzeby, o zapotrzebowaniu na lokale swoich społecznych aktywności, przedstawiali różne pomysły działań na przyszłość.

Już niebawem kolejne posiedzenie Szydłowieckiej Rady Seniorów, które poprowadzi przewodniczący Kazimierz Zawadzki.

Skład rady seniorów: Kazimierz Zawadzki – przewodniczący, Jadwiga Kopycka – wiceprzewodnicząca, Jadwiga Domalewska – wiceprzewodnicząca oraz Jerzy Krawczyk, Irena Chwastek, Andrzej Bedyński, Lucyna Sochacka, Izabela Ruzik, Leokadia Miernik, Alicja Pytlak, Teresa Romaszewska, Maria Zofia Piasecka, Teresa Dziwirek, Teodora Dentkowska, Józefa Cender.

Skład rady został wybrany po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami zrzeszającymi seniorów na terenie Gminy Szydłowiec.

srs2