Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek zaprasza seniorów do wstąpienia w szeregi Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zapisy prowadzone są w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym do dnia 3 marca 2020. Więcej informacji pod nr 48 326 23 13.

Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to program edukacyjno-kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, funkcjonujący od 2010 roku. Adresowany jest do osób, które nie pracują już zawodowo, ale mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych.

Uniwersyteckie spotkania odbywają się w Zamku, średnio 2 razy w miesiącu, w czwartkowe popołudnia. Odpłatność za semestr zajęć Uniwersytetu dla jednej osoby wynosi 50 zł. W ramach opłaty semestralnej słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów organizowanych przez Centrum. Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna. Szczególnym zainteresowaniem Słuchaczy cieszą się wykłady z psychologii, historii, sztuki, medycyny oraz spotkania z podróżnikami.

Oprócz wykładów organizowane są wyjazdy do teatrów, muzeów, wycieczki krajoznawcze.

Słuchacze Szydłowieckiego Uniwersytetu biorą udział w wernisażach, koncertach i różnego rodzaju działaniach kulturalnych organizowanych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.