Dożynkowym korowodem, który prowadzony przez Miejską Orkiestrę Dętą, przeszedł z placu przy remizie OSP do kościoła pw. św. Mikołaja w Wysokiej rozpoczęło się XV Szydłowieckie Wieńcowanie. Honory gospodarzy pełnili starostowie dożynek, którymi w tym roku byli Czesława Derleta z Wysokiej i Waldemar Różycki z Zastronia.

Uroczystą mszę świętą, podczas której dziękowano Bogu za tegoroczne plony koncelebrowali ks. dziekan Adam Radzimirski oraz ks. Arkadiusz Bieniek – gospodarz tamtejszej parafii. W kazaniu ks. proboszcz podkreślał jak ważne jest, abyśmy doceniali trud pracy rolnika i uczyli młode pokolenia szacunku do chleba. Po eucharystii dalsze obchody święta plonów odbyły się na placu szkolnym przy PSP w Wysokiej. Na wspólne świętowanie przybyli: posłowie na Sejm RP Anna Maria Białkowska i Leszek Ruszczyk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Radna Sejmiku Agnieszka Górska, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i Przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz oraz radni powiatu, Burmistrz Artur Ludew i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk oraz radni miejscy, Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Wójty Gminy Jastrząb Andrzej Bracha, Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek i Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Radomiu Monika Pachniewska.

Orkiestra pod batutą Henryka Kapturskiego odegrała Mazurka Dąbrowskiego, a starostowie dożynek przekazali Burmistrzowi Szydłowca Arturowi Ludwowi chleb upieczony z tegorocznych zbiorów. Zgodnie z tradycją bochen ten został podzielony wśród wszystkich zgromadzonych.

Jak na dożynki przystało, przybyli goście dziękowali rolnikom za ciężką prace jaką wkładają w swe gospodarstwa i za to, że dzięki ich zaangażowaniu na polskie stoły codziennie trafia świeży chleb. Po oficjalnych przemówieniach, przedstawiciele sołectw zaprezentowali swoje wieńce dożynkowe.

Gminne święto plonów nie mogłoby się odbyć bez nagród i wyróżnień. Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej uhonorowali wyróżniających się rolników z terenu gminy Szydłowiec, a są to: Krzysztof Derleta, Janusz Banaszczyk, Łukasz Zawadzki, Adam Suligowski, Krzysztof Kopycki – sołectwo Chustki, Piotr Jakubczyk – sołectwo Ciechostowice, Dorota i Tadeusz Kaminikowie, Dorota i Adam Kępczyńscy, Ewa i Waldemar Nowocieniowie – sołectwo Jankowice, Emilia i Jarosław Nowakowie, Cezary Siuda , Barbara i Czesław Majstrak – sołectwo Korzyce, Andrzej i Krystyna Kowalik, Bogumiła i Marian Kowalik – sołectwo Krzcięcin, Aneta i Zbigniew Ślizakowie – sołectwo Omięcin, Kazimierz Pyzara, Danuta Dyzner – sołectwo Sadek, Marcin Sasal , Maciej Stefański – sołectwo Szydłówek II, Robert Mrozowski , Waldemar i Teresa Mrozowscy, Jacek Stefański – sołectwo Świerczek, Krzysztof Gąska – sołectwo Świniów, Natalia i Tadeusz Głuchowie, Bożena i Henryk Praszałek – sołectwo Wilcza Wola, Ryszard Buczek, Marek Cegliński – sołectwo Wola Korzeniowa, Grażyna Berus, Krystyna Figarska, Małgorzata Olesińska – sołectwo Wysocko, Michał Lużyński , Julita Jankowska – sołectwo Wysoka, Anna i Marian Malmonowie, Wanda i Waldemar Różyccy, Iwona i Bogdan Woźniakowie- sołectwo Zastronie, Jan Janka, Agnieszka Banaszczyk – sołectwo Zdziechów.

Odbył się również konkurs na płody rolne. W kategorii najcięższa dynia wygrało warzywo wyhodowane przez Wandę Różycką z Zastronia. Najdłuższą kolbę kukurydzy wyhodowała Janina Kruk z Krzcięcina, a najdłuższy ogórek na konkurs zgłosiła Danuta Woźniak ze Zdziechowa. W kategorii nietypowe warzywo wygrała okra dostarczona przez Ewę Jakubczyk z Wysokiej.

Na dożynkowej scenie wystąpiły zespoły i kapele ludowe, odbyły się konkursy z nagrodami zorganizowane przez KRUS, była wystawa płodów rolnych, stoiska regionalne, a dla wszystkich zebranych przygotowano gorącą grochówkę. Z powodu intensywnych opadów zabawa taneczna została odwołana.

Organizatorami tegorocznych dożynek byli: Urząd Miejski w Szydłowcu, sołectwo Wysoka, Wysocko, Zastronie, Korzyce, Świniów, Krzcięcin, Wilcza Wola, Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szydłowcu, a honorowy patronat nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Ordynariusz Diecezji Radomskiej Biskup Henryk Tomasik.

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.

info i foto: Urząd Miejski w Szydłowcu

Więcej zdjęć: TUTAJ