Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to program edukacyjno – kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek adresowany do ludzi, którzy nie pracując już zawodowo mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych. Uniwersytet działa pod patronatem Burmistrza Szydłowca.

Spotkania Słuchaczy odbywają się w Zamku, średnio 2 razy w miesiącu, w czwartkowe popołudnia. Uczestniczy w nich około 50 osób.

Odpłatność za Semestr zajęć Uniwersytetu (cztery miesiące) dla jednej osoby wynosi 50 zł.

W ramach opłaty semestralnej słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów organizowanych przez Centrum. Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna. Szczególnym zainteresowaniem Słuchaczy cieszą się wykłady z psychologii, historii, spotkania z podróżnikami. Słuchacze uczestniczą też w zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin. Dotychczas uruchomione zostały fakultety z języka angielskiego, informatyki i działań plastycznych. Zajęcia fakultatywne są dodatkowo płatne, średnio 10 zł za godzinę zajęć.

Informacje, zapisy: Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek, sekretariat I piętro, tel. nr 48/6171029, 48/6170296, p. Ilona Jaworska, e-mail: sekretariat@sckzamek.pl

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w spotkaniach Szydłowieckiego Uniwersytety Trzeciego Wieku.