Tag: Święty Zygmunt

Rzeźby staną na dziedzińcu Zamku

Rzeźby staną na dziedzińcu Zamku

Samorząd
0
1108
Będzie to możliwe dzięki wsparciu finansowemu samorządu Mazowsza, który przeznaczył 12 milionów złotych na renowacje i konserwacje mazowieckich zabytków.