Jednak czas ten, ze względu również na zmienną, jesienną pogodę, ma przytłaczającą aurę. Dlatego postanowiliśmy to zmienić!

Pierwszy dzień listopada to bowiem w Kościele Uroczystość Wszystkich Świętych – wbrew pozorom bardzo radosny dzień. Wspominamy wtedy tych wszystkich znanych, i nie znanych, którzy odeszli i oglądają już Boga! Święty to bowiem radosny człowiek, pełen entuzjazmu.

Z wielkim niepokojem również patrzymy na zakorzenianie u nas Halloween – święta zaczerpniętego z obcych kultur, które nie niesie ze sobą żadnych pozytywnych wartości. Dlatego też znaleźliśmy wspaniałą alternatywę – Noc Świętych. W wieczór 30 października br. pragniemy serdecznie zaprosić Państwa, a także uczniów szydłowieckich szkół do wspólnego świętowania tego niezwykłego wieczoru. Na dobry początek spotkamy się ze Świętymi w szydłowieckiej farze. Ich obecność w relikwiach, jest widzialnym znakiem świętości tu na ziemi, a także zapewnieniem o niej w niebie. Następnie w barwnym korowodzie przejdziemy ulicami Szydłowca, zarażając innych entuzjazmem. A na dobre podsumowanie przewidzieliśmy Bal Wszystkich Świętych w Liceum im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. To będzie rzeczywiście wieczór i noc pełna wrażeń!

Już dziś zachęcamy całe klasy do wzięcia udziału w Nocy Świętych. Niech każda z osób przygotuje odpowiedni strój i przebierze się na tę jedną noc za swojego patrona! Będzie bowiem konkurs na owy strój, jak i wiele innych z atrakcyjnymi nagrodami. To także doskonała atrakcja dla całych rodzin i wspólne budowanie w Szydłowcu nowej tradycji! Niech zatem każda ze szkół zaznaczy swoją obecność! Drodzy Państwo! Będziemy wdzięczni za pomoc w promocji i współorganizacji tego przedsięwzięcia, a także za wszelkie cenne uwagi i spostrzeżenia. Niech Noc Świętych sprawi nam wiele radości i pozwoli doświadczyć tu na ziemi upragnionego celu – nieba!

Łącząc wyrazy szacunku

Przemysław M. Duda prezes Fundacji STREFA JP2

Ks. Andrzej Kania wikariusz parafii św. Zygmunta

RAMOWY PLAN NOCY WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

godzina 17.00 – RÓŻANIEC ZE ŚWIĘTYMI

Jedno z ostatnich październikowych nabożeństw różańcowych spędzimy razem ze świętymi. Poszczególne tajemnice będą nawiązywały do postaci innego świętego – bohatera tegorocznej Nocy. Wśród nich pojawią się święci, których relikwie posiada szydłowiecka fara: o. Pio, Jan Paweł II, Faustyna Kowalska, Stanisław biskup oraz oczywiście król Zygmunt. Będzie to również okazja do krótkiej adoracji tych relikwii.

godzina 17.50 – KOROWÓD ŚWIĘTYCH

Spod szydłowieckiej fary wyruszy Korowód Świętych. Przejdziemy z Rynku ul. Radomską i Zamkową do szydłowieckiego Liceum im. H. Sienkiewicza. W barwnym korowodzie, ze śpiewem na ustach będą szli święci – bohaterowie tegorocznego święta, a także wszyscy uczestnicy przebrani w stroje swoich świętych patronów.

godzina 18.30 – BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Podsumowaniem wydarzeń będzie Bal Wszystkich Świętych w szydłowieckim Liceum. Pragniemy, aby była to impreza dla całych rodzin. Oprócz tańców i szaleństw przygotowaliśmy dla uczestników masę zabaw integracyjnych, konkursów, i wiele innych niespodzianek. Musimy zatem się tam zebrać, w tych szydłowieckich obłokach. Przecież – „wszyscy Święci balują w Niebie”!

 

KONKURS – „COŚ SŁODKIEGO ZA ŚWIĘTEGO”

Zachęcamy dzieci i młodzież, ażeby wspólnie w rodzinach przygotowały na Noc Świętych stroje swoich patronów. To doskonała okazja, by poznać osobę patrona, którego imię nosimy, jego historię, a przede wszystkim dobrze się bawić! Każde dziecko, które będzie w czasie Nocy Świętych przebrane za swojego patrona otrzyma słodki upominek! A najładniejsze stroje zyskają dodatkową nagrodę rzeczową!

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja STREFA JP2.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu Powiatu Szydłowieckiego.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest własnoręczne przygotowanie (skompletowanie) stroju i wzięcie udziału w nim w Nocy Świętych.

4. Dodatkowym atutem będzie przedstawienie kilku faktów z życia świętego patrona.

5. Każdy uczestnik konkursu, który przybędzie na Noc Świętych we wspomnianym stroju, otrzyma słodki upominek.

6. W czasie Balu Wszystkich Świętych zostaną również przyznane specjalne nagrody autorom najładniejszych strojów.

7. Skład komisji konkursowej powołany zostanie przez Organizatora.

8. Nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny.

10.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w formie pisemnej bądź ustnej, podanej do publicznej wiadomości.

 

KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY”

Celem konkursu jest przygotowanie w dowolnej formie plastycznej postaci jednego ze świętych. Może to być historia z jego życia, albo portret z serdecznym uśmiechem. Najważniejsze by ukazywał radość świętości!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Organizatorem konkursu jest Fundacja STREFA JP2. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i prezentacja pasji plastycznych dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Chcemy zachęcić do wspólnego rodzinnego przeżywania świąt Wszystkich Świętych. Pragniemy, ażeby w tych dniach w naszych rodzinach pojawili się święci patronowie, przywołani może na chwilę, albo też utrwalani co jakiś czas w świadomości.

Zapraszamy do głębokiego przeżycia tych wbrew pozorom bardzo radosnych świąt!

Technika i format prac:

a) technika dowolna

b) prace w formacie A4, A3

Zasady uczestnictwa:

a) konkurs ma zakres regionalny i ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć przedszkola, szkoły, kluby, świetlice i osoby prywatne

b) konkurs jest organizowany w 6 kategoriach wiekowych:

* kategoria – dzieci przedszkolne

* kategoria – dzieci klas I-III

* kategoria – dzieci klas IV-VI

* kategoria – młodzież gimnazjalna

* kategoria – młodzież ze szkół ponad gimnazjalnych

* kategoria – rodzinna – dorośli wspólnie z dziećmi i młodzieżą

c) termin nadsyłania prac 28 października 2016. (decyduje data wpłynięcia)

d) prace z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” należy przysyłać wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia. UWAGA! Karta musi koniecznie być przyklejona na odwrocie pracy!!! Prace bez przyklejonej Karty Zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.na adres:

Fundacja STREFA JP2

Ul. Zakościelna 13

26-500 Szydłowiec

Prace można dostarczyć również osobiście w każdą środę i czwartek w godzinach 16.00 – 20.00

e) organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac

f) organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania, reprodukowania oraz promowania zgłoszonych prac konkursowych

g) udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Ocena prac:

a) prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji, plastyków i artystów malarzy

b) przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematem i oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu

c) prace będą oceniane w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci zostaną wybrani i nagrodzeni w każdej kategorii.

Ogłoszenie wyników:

a) wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 30 października 2016. na stronie www.strefajp2.pl oraz w czasie Nocy Świętych

b) nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie facebook.com/strefajp2

Nagrody:

a)Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu oraz dyplomy dla laureatów i placówek.

KARTA ZGŁOSZENIOWA W KONKURSIE „ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY”