Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej na terenie gminy Orońsko mają zostać poddane termomodernizacji dwa budynki użyteczności publicznej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie oraz budynek hydroforni w Orońsku.

Zarząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o przeznaczeniu na ten cel kwoty 522 557,46 zł.

Kompleksowa termomodernizacja budynków spowoduje ograniczenie zużycia energii oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów. Działania te zmniejszą również zanieczyszczenie powietrza co pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 3 czerwca przez przedstawicieli władz gminy Orońsko oraz wicemarszałka województwa mazowieckiego Rafała Rajkowskiego. Projekt będzie finansowany ze środków osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

foto. Samorząd Województwa Mazowieckiego