Dotychczas, przy szkole brakowało miejsc parkingowych – szczególnie w dzień targowy. Od nowego roku szkolnego sytuacja ta zmieni się na lepsze, a realizacja tego zadania podniesie bezpieczeństwo uczniów.

Na nowo utworzonych miejscach parkingowych będą zatrzymywały się autobusy (w określonych godzinach), a także samochody osobowe, którymi rodzice dowożą dzieci do szkoły. Przygotowując teren pod roboty, na początek usunięto starą nawierzchnię chodnikową i zabezpieczono kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz sieć gazową. Zdemontowane zostało również dotychczasowe ogrodzenie placu szkolnego, które będzie zastąpione nowym i przesunięte, aby wygospodarować plac na zatokę. Prace wykonuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy Szydłowiec.