W punkcie interpelacji i zapytań radnych, radny Krzysztof Gula podniósł kwestie kiepskiej estetyki okolic Rynku Wielkiego, szczególnę uwagę zwracał na teren przy drzewach. Odpowiedzi udzielił burmistrz Szydłowca Artur Ludew stwierdzając m.in, że jeszcze nigdy Rynek Wielki nie był tak wysprzątany jak obecnie. W dalszej kolejności głos zabrał również kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który obiecał że niedługo te miejsca zostaną usprzątnięte i będą wyglądały bardzo ładnie. Zwrócił również uwagę na to, że w chwili obecnej trwają prace nad poprawą estetyki w Parku Radziwiłłowskim, kiedy tylko prace zostaną tam skończone, przekaże swoim pracownikom kolejne zadania. 

Radny Gula poruszył również kwestie parkowania na Rynku, a w zasadzie problem dotyczący parkowania poza miejscami postojowymi. Burmistrz wskazał pewien pomysł, poinformował również, że niebawem zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Ciekawą informacją podzielił się w kwestii parkowania na Rynku samochodów urzędników. 

Więcej w naszym materiale video TUTAJ (kliknij)