Nic bardziej mylnego. Temat wraca jak bumerang z podwójną siłą, przy okazji ogłoszenia porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu.

To właśnie w tym porządku pierwszym podpunktem w punkcie w którym radni będą podejmować uchwałę, jest podjęcie uchwały w sprawie: rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.

Ratunku chyba już nie ma, ponieważ grupa radnych i burmistrz są raczej zdeterminowani by do takiej likwidacji doprowadzić. Być może mają słuszność w decyzji, którą chcą podjąć. Jednak do tej pory nie wiemy ile faktycznie gmina Szydłowiec zaoszczędzi z tytułu likwidacji? co stanie się ze strażnikami? kto przejmie ich obowiązki? Pytania się mnożą. 

Czy będzie to coś na wzór decyzji w Skarżysku Kam., gdzie wczoraj (23 kwietnia) zlikwidowano Straż Miejską? W sąsiednim mieście SM będzie funkcjonowała do 30 września 2015 roku. Po tym terminie część jej obowiązków przejmie Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa. Czy podobnie będzie w Szydłowcu? czy szydłowieccy włodarze mają jakieś wyjście z tej sytuacji? Miejmy nadzieję, że dowiemy się tego na sesji. Jeżeli tak się nie stanie, będzie to oznaczało, że Straż Miejska likwidowana jest bez pomysłu, dla zwykłego kaprysu, w podążaniu za ogólnopolską modą.

Szydłowiecka Straż Miejska straciła na prestiżu, jednostka zdaje się od lat nie była usprawniana, szkolona, czy testowana. Młodzież strażników nie traktuje poważnie, w rozumieniu społecznym kojarzą się z miłymi panami w średnim wieku kontrolującymi targowicę czy rynkowych kloszardów. Takie są realia. Z drugiej strony jednak burmistrz Artur Ludew w swoim programie wyborczym miał zawarty punkt, który mówił o usprawnieniu Straży Miejskiej.

Dziś (24 kwietnia) ma odbyć się spotkanie radnych miejskich ze strażnikami, podczas którego podjęta zostanie dyskusja na temat przyszłości funkcjonariuszy po ewentualnej likwidacji. Czas pokaże.

Należy również pamiętać, że być może decyzja o likwidacji w obecnej sytuacji finansowej to najlepsza decyzja z możliwych. Trzeba to jednak sensownie wytłumaczyć.

Wszystko prawdopodobnie wyjaśni się już 30 kwietnia podczas sesji Rady Miejskiej, która rozpocznie się o godzinie 11 w szydłowieckim Zamku.

Poniżej inne tematy względem, których radni będą chcieli podjąć uchwały:

b) udziału Gminy Szydłowiec w tworzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na piaskowcu” oraz przystąpienia Gminy Szydłowiec do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na piaskowcu” jako członka zwyczajnego,

c) zmiany uchwały Nr 215/XXXII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 6 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie Gminy Szydłowiec w utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz na członkostwo w tym stowarzyszeniu, zmienionej uchwałami Nr 142/XXIX/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 7 listopada 2008 r. oraz 148/XXII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r.,

d) zawarcia przez Gminę Szydłowiec umowy partnerskiej o nawiązaniu stosunków bliźniaczych z miastem Beynes we Francji,

e) nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu,

f)określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

g) powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej,

h) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec,

i) wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie części działek w Szydłowcu, dla Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w celu posadowienia 2 tablic informacyjnych w ramach realizowanego projektu „Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza” na okres 5 lat z możliwością przedłużenia ww. okresu,

j)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 –2025,

k) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.

foto Urząd Miejski Szydłowiec