Trwa przebudowa gminnej drogi w miejscowości Zastronie, na którą gmina Szydłowiec uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie na kwotę 184.000 zł.

W grudniu 2021 roku Urząd Miejski informował o realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec”.

Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego na 1100 m2 drogi, utwardzone kruszywem pobocza oraz zjazdy to inwestycja, której całkowity koszt wyniósł 333.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy.

Był to pierwszy odcinek danej drogi, aktualnie realizowany jest kolejny etap dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Info. i foto. Urząd Miejski w Szydłowcu