Miejski Ośrodek Opieki Społecznej ogłasza nabór do Klubu „SENIORA+” w Szydłowcu.

Do 11 stycznia 2022 roku trwa,  nabór uczestników do Klubu „SENIOR+” z siedzibą na ul. Wschodniej 21A w Szydłowcu.

Osoby chętne muszą być nieaktywne zawodowo, powyżej 60. roku życia, zamieszkujące na terenie Gminy Szydłowiec. Zapraszamy osoby, które chciałyby wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie, chcące rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności, chcące pomóc sobie i innym.

Osoby te powinny złożyć deklarację uczestnictwa w Klubie „SENIOR+” w Szydłowcu wraz z załącznikami dostępnymi poniżej bądź w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu. ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00).

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 30 uczestników Klubu „SENIOR +”, którzy zostaną umieszczeni na liście podstawowej. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidywana liczba miejsc w Klubie zostanie przeprowadzone komisyjne losowanie. Osoby, które nie zostaną wylosowane, będą umieszczone na liście rezerwowej wg kolejności składanych deklaracji.

Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w Klubie „SENIOR+” w Szydłowcu zgodnie z przyjętym regulaminem można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu. ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, pod numerem telefonu 48 617 64 84 oraz na stronie internetowej www.mopsszydlowiec.pl.

Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Gminie Szydłowiec

Informacja dotycząca danych osobowych

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Gminie Szydłowiec

Regulamin Klubu Senior+ w Gminie Szydłowiec

Zaświadczenie lekarskie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na rozpowszechnianie i utrwalania wizerunku

Remont „Klubu Seniora” w Szydłowcu zakończony