14 września w Urzędzie Gminy w Orońsku wójt Henryk Nosowski uroczyście nagrodził uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Brandta w Orońsku – Zofię Łobodę oraz Jakuba Kołodziejskiego za I miejsce w ogólnopolskim konkursie.

Uczniowie pod opieką Ewy Tomczyk zajęli I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie” w kategorii klas 7-8. Nagrodą była mobilna pracownia komputerowa dla szkoły, składająca się z 16 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Konkurs plastyczno-cyfrowy został zorganizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotowanie prac plastycznych w dowolnej tematyce cyfrowej. Na konkurs wpłynęło ponad 2300 prac, a poziom był bardzo wysoki.

Nagrodzeni podkreślili, że w głównej mierze osiągnięcie tego sukcesu zawdzięczają fachowemu wsparciu opiekuna, który od początku wierzył w ich wygraną.

Wójt gminy wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy w obecności radnych przekazali uroczyste gratulacje uczniom, ich rodzicom, opiekunowi oraz dyrektor szkoły Beacie Prokop-Gos, życząc dalszych sukcesów edukacyjnych, jak również w życiu prywatnym.

info: gmina Orońsko