11 października uczniowie klasy 8c z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieckiego w Szydłowcu udali się do Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z historią naszego kraju oraz uczczenie pamięci ofiar zbrodni nazistowskich.

Obóz koncentracyjny Auschwitz był największym hitlerowskim obozem koncentracyjnym, czyli miejscem stopniowego wyniszczania więźniów i równocześnie największym ośrodkiem natychmiastowej, bezpośredniej zagłady Żydów. Stał się on dla świata symbolem terroru i ludobójstwa.Utworzony został przez Niemców w połowie 1940r.

Na teren obozu uczniowie weszli przez bramę ze słynnym, ironicznym napisem: „Arbeit macht frei” („Praca czyni wolnym”). Od razu wszyscy poczuli powagę tego miejsca. Później grupa udała się do kilku budynków (bloków obozowych), w których można było zobaczyć i uświadomić sobie, co tak naprawdę działo się w Auschwitz. Puste cele, fotografie na ścianach czy osobiste rzeczy więźniów to tylko część przerażającego obrazu obozu. Bardzo duże wrażenie na uczniach wywarła ściana straceń, blok 11 zwany blokiem śmierci oraz krematorium i komora gazowa.

W trakcie zwiedzania przewodniczka opowiadała uczniom o codziennym życiu w obozie, o warunkach w jakim przyszło żyć osadzonym. Przybliżyła również wiele historii i osób związanych z obozem, m.in. św. Maksymiliana Kolbe, który dobrowolnie zgłosił się na śmierć za innego więźnia

Kolejnym punktem zwiedzania była druga część obozu – Birkenau. Wejście do niego stanowi brama wjazdowa, przez którą kiedyś przejeżdżały pociągi przywożące więźniów z całej Europy. Na terenie tego obozu uczniowie mogli zobaczyć pozostałości po barakach, w których przetrzymywano więźniów oraz ruiny komór gazowych z krematoriami, które Niemcy próbowali zniszczyć.

Wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau była dla wszystkich wyjątkową, poruszającą i realistyczną lekcją historii.

info: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieckiego w Szydłowcu