Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu od momentu utworzenia w nim Liceum Ogólnokształcącego o profilu ogólnopolicyjnym, realizuje autorski program nauczania, mający na celu przygotowanie w pewnym stopniu uczniów do pracy  w Policji.

Oprócz przedmiotów ściśle związanych z wykonywaniem tego zawodu, jak elementy prawa, wiedza ogólnopolicyjna, samoobrona, program nauczania wymaga, aby uczniowie poznali służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego.  

Oprócz wizyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu, ośrodkach szkoleniowych Policji, w dniu 24.11.2017 roku zorganizowana została wizyta w Areszcie Śledczym w Radomiu. W wizycie uczestniczyli uczniowie klasy II LOP, pod opieką Beaty Adamczyk, Jarosława Kaprzyka i Roberta Wyciszkiewicza.

Służba Więzienna jest ważnym ogniwem
w procesie egzekwowania prawa karnego i dlatego celem wizyty było umożliwienie uczniom zapoznania się z różnymi aspektami pracy funkcjonariuszy tej służby.  Spotkali się oni z wychowawcami na co dzień prowadzącymi zajęcia z osadzonymi. Poznali specyfikę aresztu oraz procedury związane z przyjęciem osadzonego. Zapoznali się z obowiązkami i przywilejami jakie mu przysługują w czasie odbywania kary. Mogli osobiście obejrzeć cele, spacerniak oraz inne pomieszczenia, w których na co  dzień funkcjonują więźniowie.

Niezapomniane wrażenia oraz w pewnym stopniu przestroga i wskazówka życiowa, że jednak przestrzeganie prawa popłaca.

info: ZS im. KOP