26 listopada 2019 roku uczniowie klas I liceum o profilu ogólnopolicyjnym z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, gościli w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Organizatorami i opiekunami wyjazdu byli Robert Wyciszkiewicz i Jarosław Kaprzyk.
Podczas wizyty młodzież mogła zapoznać się ze specyfiką służby
w wybranych Wydziałach Policji. Wizytę rozpoczęto od spotkania z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji.

Zapoznanie się z zadaniami, jakie na co dzień realizują funkcjonariusze pododdziału oraz sprzętem będącym na ich wyposażeniu. Następnym etapem było obejrzenie krytej strzelnicy, gdzie instruktor wyszkolenia strzeleckiego zapoznał uczniów z warunkami zachowania się na strzelnicy, zasadami posługiwania się bronią palną oraz specyfiką prowadzenia strzelań policyjnych.

Kolejno spotkanie z pracownicą Wydziału Kadr i Szkolenia KWP, która w sposób szczegółowy omówiła zasady naboru do służby w Policji i funkcjonariuszami Wojewódzkiego Sztabu Policji, serca Komendy Wojewódzkiej, miejsca, z którego odbywa się, kierowanie najpoważniejszymi działaniami.

Ostatnim etapem wycieczki była wizyta w Laboratorium Kryminalistycznym KWP. Tam uczniowie oprócz wiedzy ogólnej na temat funkcjonowania laboratorium mogli spróbować swoich sił w ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych oraz obserwować pracę psa tropiącego.

Wiedza przekazana przez ekspertów poszczególnych wydziałów, wzbogacona aspektami praktycznymi, niewątpliwie podniosła atrakcyjność wizyty w radomskiej KWP.